Меню Закрити

Із 12 березня до 3 квітня у Львівській політехніці запроваджено карантин

З метою запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом в Львівській політехніці з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року запроваджено карантин.

Відповідно до наказу № 126-1-10 від 12 березня 2020 року із метою запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року в Національному університеті «Львівська політехніка» з 12 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року запроваджено карантин.

На час карантину скасовано проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території Університету.

На період карантину заборонено відвідування навчальних занять здобувачами вищої освіти.

Освітній процес в Університеті відбуватиметься з використанням технологій дистанційного навчання у формах:

інтерактивних групових та індивідуальних консультацій;

відеолекцій (відеопрезентацій) з індивідуальним або груповим консультуванням осіб, що навчаються;

вебінарів з обговорення навчального матеріалу через BigBlueButton, Skype, форум, чат, зворотній зв’язок, завдання, опитування, тестування та семінар у ВНС Львівської політехніки.

Директори інститутів та коледжів, завідувачі кафедр, керівники НДЛ повинні забезпечувати роботу науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників та інших категорій персоналу в межах затверджених робочих графіків.

Науково-педагогічні працівники кафедр повинні організувати контроль засвоєння здобувачами вищої освіти лекційного матеріалу, передбаченого робочими програмами навчальних дисциплін за вказаний період за допомогою ВНС Львівської політехніки.

Заборонено приймати у Львівській політехніці делегації та окремих осіб із країн із високим ступенем ризику зараження (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html).

Заборонено скеровувати за кордон здобувачів освіти та працівників Університету до країн з високим ступенем ризику зараження (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html).

Обмежені відрядження здобувачів освіти та працівників Університету в межах України.

Призупинена робота читальних залів науково-технічної бібліотеки та спортивних секцій Університету.

Студенти та працівники Університету зобов’язані інформувати керівників структурних підрозділів про появу симптомів, характерних для захворювань на коронавірусну інфекцію.

Керівники структурних підрозділів повинні впровадити заходи безпеки щодо недопущення занесення і розповсюдження коронавірусної інфекції в Університеті.

Джерело: https://lpnu.ua/news/2020/iz-12-bereznya-do-3-kvitnya-u-lvivskiy-politehnici-zaprovadzheno-karantyn