Меню Закрити

Абітурієнту

Інстутут хімії та хімічних технологій Львівської політехніки – заклад вищої освіти із багаторічними традиціями підготовки фахівців в галузі хімії та хімічної технології.

Інститут об’єднує 9 кафедр різного фахового спрямування, на яких працюють та викладають висококваліфіковані фахівці професорсько-викладацького складу.

Зараз в Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки здійснюється підготовка бакалаврів за 4 основними спеціальностями:

 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 181 Харчові технології
 • 226 Фармація, промислова фармація

Інститут хімії та хімічних технологій Львівської політехніки тісно співпрацює з ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Кожен студент ІХХТ має право неодноразово взяти участь у конкурсі індивідуальних стипендій в межах програми «До вершин з Рошен», що відбувається 2 рази на рік. Переможці конкурсу отримують щомісячну доплату до стипендії в розмірі 5000 грн. (бакалаври) та 7000 грн. (магістри).

Також в Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки здійснюється підготовка магістрів за наступними спеціалізаціями:

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології органічних речовин
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Процеси і обладнання хімічних виробництв
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 • Комп’ютерна хімічна інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

 • Фармацевтична біотехнологія

181 Харчові технології

 • Технології продуктів бродіння і виноробства

226 Фармація, промислова фармація

 • Технології фармацевтичних препаратів