Меню Закрити

Інститут

Інститут хімії та хімічних технологій – один з найдавніших і найвідоміших підрозділів Національного університету «Львівська політехніка», який здійснює підготовку студентів хімічних спеціальностей ще з 1872 року. Зараз Інститут здійснює підготовку фахівців першого (бакалавр) другого (магістр) та третього (доктор філософії) освітніх рівнів за спеціальностями «Хімія» (Харчова хімія та експертиза), «Хімічні технології та інженерія», «Біомедична інженерія» (Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення), «Харчові технології», «Нафтогазова інженерія та технології», «Біотехнології та біоінженерія», «Фармація, промислова фармація».

Форми навчання: денна, заочна, за скороченим терміном підготовки.

Спеціалізації, за якими здійснюється підготовка студентів:

 • хімічні технології органічних речовин;
 • хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів;
 • хімічні технології неорганічних речовин;
 • технічна електрохімія;
 • хімічні технології високомолекулярних сполук;
 • хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів;
 • хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
 • хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів;
 • процеси та обладнання хімічних виробництв;
 • комп’ютерна хімічна інженерія;
 • технології продуктів бродіння і виноробства;
 • технології фармацевтичних препаратів;
 • фармацевтична біотехнологія.

Якісну підготовку фахівців здійснюють 9 кафедр, серед співробітників яких – 39 професорів – докторів наук та 140 доцентів – кандидатів наук.

Студенти, які демонструють високий рівень знань та успішне навчання мають змогу отримувати додаткові стипендії та займатися науковою роботою.

Можливість працевлаштування випускників:

 • підприємства хімічної промисловості;
 • нафтопереробні та нафтохімічні комплекси, заводи з виробництва мастильних матеріалів;
 • підприємства комунального господарства, водопостачання та водовідведення;
 • підприємства пластмасового, пінопластового, інструментального виробництва (полімерні плівки, труби, кабелі, побутові та медичні вироби; пакувальна індустрія);
 • підприємства будівельної індустрії, керамічні, цементні та склозаводи;
 • підприємства харчової та переробної промисловості;
 • підприємства з виробництва фармацевтичних препаратів та косметичних засобів;
 • науково-дослідні установи та проектні організації.

Студенти з інших міст мають можливість проживати у гуртожитку; студмістечко розташоване поруч з університетом, а всі навчальні корпуси компактно розташовані у центральній частині Львова. Для потреб студентів функціонують студентська поліклініка, дві бібліотеки, комбінат харчування, санаторій-профілакторій, спортивна база, спортивно-оздоровчі табори в Карпатах та на узбережжі Чорного моря. Кращі студенти та аспіранти мають змогу стажуватися у багатьох наукових закладах Європи та США, серед яких Університет м. Клемсон (США); Університет Північної Дакоти (м. Фарго, США); Інститут макромолекулярної хімії (м. Прага, Чехія); Університет Анрі Пуанкаре (м. Нансі, Франція) та багато інших.

Дипломи «Львівської політехніки» визнаються у Європі.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  ІНСТИТУТУ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Біотехнології та біоінженеріяФармацевтична біотехнологія
Фармація, промислова фармаціяТехнології фармацевтичних препаратів
Харчові технологіїТехнології продуктів бродіння і виноробства
Хімічні технології та інженерія
Хімія
Хімічні технології органічних речовин
Хімічні технології неорганічних речовин
Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
Технічна електрохімія
Хімічні технології високомолекулярних сполук
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Процеси і обладнання хімічних виробництв
Комп’ютерна хімічна інженерія

Спеціалізації спеціальності «Хімічні технології та інженерія»:

Хімічні технології органічних речовин – одна з галузей, що визначає промисловий потенціал держави. Вона забезпечує одержання з доступної сировини різноманітних мономерів, пластифікаторів, розчинників, екстрагентів, органічних пероксидів, поверхнево-активних речовин і миючих засобів, пестицидів, синтетичних жирних кислот, вихідних речовин для синтезу фармацевтичних препаратів, пластмас, каучуків і смол, напівпродуктів тощо. Під час навчання студенти набувають необхідних компетентностей, які дозволять випускникам успішно виконувати професійні обов’язки, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності.

Випускники працюють на підприємствах хімічної промисловості (ТОВ «Карпатнафтохім» (м. Калуш), ПАТ «Рівнеазот» (м. Рівне), ПАТ «Азот» (м. Черкаси), ТОВ «Фірма «Барва» (м. Івано-Франківськ), суміжних галузей – харчової (ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», Львівська кавова фабрика «Галка», ПАТ «Львівський жиркомбінат», ПрАТ «Компанія Ензим», ПрАТ «Харківський дріжджовий завод»), фармацевтичної (ПАТ «Галичфарм», Фармацевтична фірма «Дарниця»), а також у науково-дослідних установах, академічних інститутах і університетах України та за кордоном (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Національний університет «Львівська політехніка», Національний авіаційний університет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, North Dakota State University (США), Institute of Technical and Macromolecular Chemistry Aachen University (Німеччина), Institute of Chemical Technology Leipzig University (Німеччина)).

Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів є провідною галуззю промисловості з переробки нафти, природних горючих газів і твердих горючих копалин. На підприємствах галузі одержують різноманітні моторні палива, оливи та мастила, технічний вуглець, а також ненасичені та ароматичні вуглеводні, які є сировиною для багатотоннажного нафтохімічного синтезу та отримання поверхнево-активних речовин, штучних харчових продуктів, синтетичних каучуків. Фахівців спеціалізації  «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» готують для енергетично-технологічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської і науково-дослідницької діяльності в галузі хімічної технології переробки нафти та газу, а також використання товарних і спеціальних нафтопродуктів і сировини для нафтохімії. Фахівець може працювати на промислових підприємствах (нафтопереробних, газопереробних заводах, заводах з виробництва олив та мастил), у наукових, конструкторських і проектних організаціях, а також в організаціях, що спеціалізуються на реалізації товарних палив, мінеральних, моторних і різноманітних олив, мастил і спецрідин, на нафтобазах і в лабораторіях, що сертифікують нафтопродукти і контролюють їхню якість.

Хімічна технологія неорганічних речовин є однією з базових галузей хімічної промисловості. Студенти цієї спеціалізації опановують теорію та практику технології неорганічних речовин за такими основними напрямами: хімічна технологія кондиціювання води, водопідготовка та очищення промислових стічних вод; комплексна переробка природної та вторинної сировини; технологія мінеральних кислот, солей та добрив; вирішення екологічних проблем; утилізація відходів та викидів різноманітних технологічних процесів з одночасним одержанням кольорових, рідкісних і дорогоцінних металів та їхніх сполук. Випускники цієї спеціалізації можуть працювати на посадах інженерів-технологів, інженерів-конструкторів у галузі технології неорганічних речовин та в інших галузях хімічного профілю, інженерів-дослідників, фахівців аналітичного контролю у науково- дослідних і науково-конструкторських інститутах та вищих навчальних закладах, санітарно-епідеміологічних станціях, на підприємствах енергетичного профілю, комунального господарства, водопостачання та водовідведення.

Технічна електрохімія Студенти опановують теорію та практику електрохімічних процесів за такими основними напрямами:

 • захист металів від корозії в інженерних та архітектурних конструкціях;
 • нанесення покриттів кольоровими, дорогоцінними металами і сплавами;
 • виготовлення друкованих плат для радіоелектронної техніки; виготовлення металевих об’ємно-рельєфних копій;
 • хімічні джерела струму (акумулятори та елементи живлення); одержання та рафінування кольорових і дорогоцінних металів з водних розчинів і розплавів;
 • електрохімічний синтез неорганічних та органічних речовин; електрохімічне вилучення кольорових і дорогоцінних металів з промислових відпадків;
 • вирішення екологічних проблем із застосуванням електрохімічних процесів.

Випускники можуть працювати на посадах інженерів-дослідників, інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, інженерів аналітичного контролю у науково-дослідних і науково-конструкторських інститутах і вищих навчальних закладах, на підприємствах різних галузей народного господарства, зокрема радіоелектронної промисловості, в енергетиці, машино- й автомобілебудуванні, будівельній індустрії, в промислових транспортних системах та комунікаціях.

Хімічні технології високомолекулярних сполук. Випускники даної спеціалізації є творцями сучасних матеріалів і технологій їх синтезу. Об’єктом діяльності фахівців напрямку є: розроблення технологічних процесів виробництва полімерів, олігомерів, медполімерів та керування цими процесами; розроблення нових полімерних і композиційних матеріалів, клеїв, лаків, герметиків; синтез та застосування полімерів медичного призначення (контактні лінзи, стоматологічні пломбувальні матеріали, відбиткові матеріали, матеріали для стоматологічних протезів, полімерні імплантати); випробування та аналіз пластмас і полімерної сировини; маркетинг пластмас, полімерів медичного призначення; полімерні мембрани та мембранні технології. Випускники кафедри успішно працюють на ТзОВ “Карпатнафтохім”, ЗАТ “Падана Кемікал Компаундс”, ТзОВ “Живиця-Плюс” та ін., у різних науково-дослідних інститутах, центрально-заводських та випробувальних лабораторіях, матеріалознавчих наукових закладах, лабораторії митниці.

Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів. Випускники даної спеціалізації мають всесторонню підготовку з проектування технологічних процесів виготовлення пластмасових виробів будь-якого призначення (побутові, медичні, будівельні, загально-технічні і спецпризначення); технології пакувальних матеріалів; конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх виготовлення (литтєві форми, форми для пресування, екструзійні головки тощо); проектування технологічних процесів та форм за допомогою комп’ютерної техніки. Вони успішно працюють на високопродуктивних сучасних підприємствах, які спеціалізуються на виготовленні виробів з пластмас, еластомерів, ґум і композитів (полімерні плівки, труби, побутові вироби, радіотехнічні, електротехнічні вироби, деталі авіакосмічних кораблів і ракет, пакувальні матеріали), а також підприємствах з виготовлення будівельних матеріалів (пінопласти, лаки, фарби, клеї, конструкційні елементи). Кращих випускників скеровують на роботу у наукові та навчальні заклади регіону. Студенти даних спеціалізацій мають можливість навчання у Люблінській і Вроцлавській політехніках (Польща) за програмою подвійного диплому (отримавши диплом європейського зразка) та за програмою обміну.

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (спеціалізації: технологія кераміки та вогнетривів; технологія скла та ситалів; технологія в’яжучих речовин та виробів на їх основі). Силікатні матеріали в сучасних умовах знаходять нове ефективне застосування. Це екологічно чисті матеріали мінерального походження з унікальними властивостями: стінові керамічні матеріали, художньо-побутові вироби з порцеляни, фаянсу, майоліки; будівельне, технічне та декоративне скло; широка гама в’яжучих речовин і сучасних композиційних матеріалів, зокрема сухих сумішей, шпаклівок, клеїв, фарб, виробів конструкційного, архітектурно-оздоблювального призначення. Випускники кафедри, володіючи основами сучасних технологій у поєднанні з навичками роботи на персональних комп’ютерах, мають широкий попит на ринку праці: підприємствах будівельної індустрії, керамічних, цементних та склозаводах, наукових та реставраційних установах, органах сертифікації та стандартизації, у сфері малого та приватного бізнесу.

Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів – це новітня спеціальність, що сформувалась наприкінці ХХ ст. Фахівців цього профілю чекають на підприємствах харчової, парфумерно-косметичної та хімічної промисловості (таких як ВАТ “Львівська пивоварня”, ЗАТ “Світоч”, фірма “Барва” м. Івано-Франківськ, ВАТ “Львівхліб”, АТЗТ “Львівський жиркомбінат”, ЗАТ “Ензим”, Львівська парфумерно-косметична фабрика та інші); в органах державного управління та в громадських організаціях, які здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацію (органи санітарно- гігієнічного контролю, митні органи, податкова адміністрація, торгово-промислова палата, управління у справах захисту прав споживачів та інші); в навчальних та науково-дослідницьких установах тощо. Сучасні харчова та парфумерно-косметична індустрії ґрунтуються на обов’язковому використанні харчових добавок, які вводяться в широкому асортименті. Завдання фахівця з цієї спеціальності – вміти виробляти і застосовувати ці речовини без шкідливих наслідків для людини, контролювати відповідні технологічні процеси та наявність харчових добавок у готовій продукції. Під час навчання студенти одержують ґрунтовні наукові та практичні знання в галузі харчової хімії, аналітики харчових продуктів, питної води, косметичних засобів і супутніх галузей – біохімії, мікробіології, хімічної токсикології та гігієни продуктів харчування.

Процеси та обладнання хімічних виробництв Початкові посади випускників: інженер-конструктор; інженер-проектувальник; інженер-експлуатаційник; механік цеху; інженер- механік відділу головного механіка хімічних підприємств, підприємств будівельних, харчових, бродильних, фармацевтичних, підприємств легкої промисловості, підприємств нафтопереробного комплексу, підприємств гірничо-збагачувального комплексу. Можливість працевлаштування – підприємства й установи хімічного машино- і апаратобудування, хімічної, нафтопереробної, бродильної, фармацевтичної, харчової промисловостей та підприємства будівельних матеріалів.

Харчові технології. Під час навчання студенти набувають необхідних теоретичних знань, умінь та практичних навичок з біохімії, ензимології, мікробіології, біотехнології, харчових технологій, контролю якості та безпеки харчових продуктів. Наші випускники здатні розв’язувати складні задачі та вирішувати проблеми у процесі науково-дослідної та професійної діяльності у галузі харчових технологій, володіють методологією проведення наукових досліджень і здійснення інноваційної діяльності. Вони успішно працюють на підприємствах харчової та переробної промисловості, зокрема спиртових і лікеро-горілчаних (спиртові заводи ДП «Укрспирт», ДП «Луцький спирто-горілчаний комбінат», ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод», ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Станіславська торгова компанія»), пивоварних (ПАТ «Карлсберг Україна», ТОВ «Торгово-виробнича компанія «Перша приватна броварня», ТОВ «Калуш Бровар», мініпивоварні «Кумпель», «Старгород», «Королівське», «Правда»), виноробних і коньячних (АПФ «Леанка», ОП «Ужгородський коньячний завод»), мінеральних вод і соків (група компаній T.B. Fruit, IDS Borjomi Ukraine, компанія «Карпатські мінеральні води», ТзОВ «Аква Еко»), а також ПАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч», Львівська кавова фабрика «Галка», ПАТ «Львівський жиркомбінат», ПП «Оліяр», ПАТ «Львівський холодокомбінат», ТОВ «Львівський молочний комбінат», ПрАТ «Молочна компанія «Галичина», ПАТ «Концерн Хлібпром», ТОВ «Галицька здоба», ДП «Львівський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Кондитерська фабрика «Яричів», ВАТ «Радехівський цукровий завод», ПрАТ «Компанія Ензим» тощо, успішно проводять викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах, зокрема у Національному університеті «Львівська політехніка», Львівському торговельно-економічному університеті, Львівському національному аграрному університеті, Львівському державному коледжі харчової та переробної промисловості Національного університету харчових технологій.

Кращі випускники продовжують навчання за кордоном, зокрема у State University of New Jersey (США), Hochschule Geisenheim (Німеччина), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Польща), Université du Maine (Франція). Ряд випускників успішно працює в компаніях Європейського союзу, зокрема Begerow E. GmbH & Co (Німеччина), Heineken International (Нідерланди). Аспіранти кафедри проходять наукове стажування за кордоном, зокрема в University of Strathclyde (Великобританія), Forschungsanstalt Geisenheim (Німеччина), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Польща), «Mykogen Polska» (Польща).

Технологія фармацевтичних препаратів є однією з найперспективніших спеціальностей. Підготовка фахівців цієї спеціальності здійснюється спільно із Львівським державним медичним університетом імені Данила Галицького за сучасними навчальними планами й новітніми методиками та з урахуванням кращих вітчизняних і зарубіжних методик навчання спеціалістів з індустріальної фармації. Випускники спеціальності призначаються для організаційно- керівної, виробничо-технологічної та науково-дослідницької, торгово-комерційної діяльності в хімічних, фармацевтичних закладах, медичних установах, аптеках тощо.

Фармацевтична біотехнологія – актуальна галузь як фармацевтичної, так і виробничої сфер промисловості, що ґрунтується на використанні клітин мікроорганізмів, культур рослинних і тваринних клітин. Завдяки фармацевтичній біотехнології виробляється чимало нових лікарських препаратів, серед них антибіотики, вітаміни, незамінні амінокислоти, ферменти, пробіотики, стероїдні препарати, інтерферон та інші життєво необхідні білки, створюються вакцини, біомедичні діагностикуми, що використовуються для лікування та профілактики інфекційних захворювань, гормонального дисбалансу, терапії та діагностики злоякісних утворень, при трансплантації донорських органів та тканин тощо. Спеціалісти цього профілю володіють методами біологічних (мікробіологічні, біохімічні, генетичні, імунологічні, біофізичні) досліджень та вміють реалізувати промислове виробництво медичних препаратів мікробіологічного походження. Спеціальність “Фармацевтична біотехнологія” забезпечує науковими та інженерними кадрами як сучасні виробництва лікарських засобів, так і наукові установи фармакологічного, біологічного, біотехнологічного профілю, заклади санітарного й екологічного нагляду, контрольно-аналітичні лабораторії. Випускники спеціальності працюють на таких підприємствах: ДП “Ензим” (м. Ладижин), ДП “Львівдіалік” ДАК Укрмедпром (м. Львів), ВАТ “Галичфарм” (м. Львів), ВАТ “Фармацевтична фабрика” (м. Львів), “Біостимулятор” (м. Одеса), “Фарма Лайф” (м. Львів).

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!