Меню Закрити

Вступ-2024

Інформація оновлюється по мірі опублікування новин Міністерством освіти і науки України. Слідкуйте за оновленнями!

Виникли питання? Обговорення Вступу-2024 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

Правила прийому на навчання до Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки у 2024 році:

Б А К А Л А В Р А Т

Вступ на навчання на освітній рівень бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Освітні програми:

 • 102 Хімія
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 163 Біомедична інженерія
 • 181 Харчові технології
 • 185 Нафтогазова інженерія та технології

Тривалість навчання – 4 роки.

 • 226 Фармація, промислова фармація

Тривалість навчання – 5 років (освітньо-професійна програма), 6 років (освітньо-наукова програма).

Основні вимоги для вступу

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту (ПЗСО).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua

Для вступу на навчання за кошти держбюджету або за кошти фізичних та юридичних осіб  абітурієнт подає результати Національного мультипредметного тесту (НМТ)/ЗНО (НМТ – у 2024, 2023, 2022 роках, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року).

Вступники на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 130, крім спеціальності 226 Фармація, промислова фармація конкурсний бал на бюджет не може бути меншим 150 балів.

Виняток – діти загиблих захисників України.

Терміни прийму заяв та документів, відбору та зарахування на базі ПЗСО

Склавши НМТ, вступник формує пакет документів, що відповідає умовам вступу до навчального закладу.

Етапи вступної кампаніїТерміни
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документівз 01 липня 2024
Початок приймання заяв та документів19 липня 2024
Закінчення приймання заяв та документів31 липня 2024 18.00 год.
Виконання вступниками вимог до зарахування на бюджет8 серпня 2024 18.00 год.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахуванняза державним замовленням не пізніше – 10 серпня 2024;
 за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше  17 серпня 2024

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до  п’ятнадцяти  за всіма джерелами фінансування.

У вступній кампанії 2024 року не будуть використовувати середні бали атестатів та сільський коефіцієнт.

Водночас передбачено застосування галузевого коефіцієнту, що буде використаний з метою для підтримки вступників із пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетності) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Спеціальності 102 Хімія, 161 Хімічні технології та інженерія, 181 Харчові технології відносяться до тих, що потребують особливої підтримки: при вступі на зазначені спеціальності для здобуття ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2; також застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення. Деталі: https://osvita.ua/consultations/bachelor/68927

Вагові коефіцієнти НМТ для розрахунку конкурсного балу

Спеціальності ОР бакалавра (магістра)Спеціалізації (освітні програми)  Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)Вагові коефіцієнти предметів НМТ
102 Хімія (бакалавр)  Харчова хімія та експертиза  1. Українська мова0,3
2. Математика0,35
3. Історія України0,35
4. Іноземна мова4. Біологія4. Фізика4. Хімія4. Українська література4. Географія0,30,350,350,50,20,35
 161 Хімічні технології та інженерія (бакалавр)     Хімічні технології та інженерія  1. Українська мова0,3
2. Математика0,5
3. Історія України0.2
4. Іноземна мова4. Біологія4. Фізика4. Хімія4. Українська література4. Географія0,250,30,20,50,20,2
162 Біотехнології та біоінженерія,163 Біомедична інженерія (бакалавр)   Біотехнології та біоінженеріяТехнології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення 1. Українська мова0,35
2. Математика0,35
3. Історія України0,3
4. Іноземна мова4. Біологія4. Фізика4. Хімія4. Українська література4. Географія0,30,50,50,50,250,3
181 Харчові технології (бакалавр)     Харчові технології   1. Українська мова0,3
2. Математика0,5
3. Історія України0,2
4. Іноземна мова4. Біологія4. Фізика4. Хімія4. Українська література4. Географія0,30,20,50,50,20,2
185 Нафтогазова інженерія та технології (бакалавр)     Нафтогазова інженерія та технології   1. Українська мова0,3
2. Математика0,5
3. Історія України0,2
4. Іноземна мова4. Біологія4. Фізика4. Хімія4. Українська література4. Географія0,250,50,50,50,20,2
226 Фармація, промислова фармація (магістр)     Фармація, промислова фармація   1. Українська мова0,35
2. Математика0,4
3. Історія України0,25
4. Іноземна мова4. Біологія4. Фізика4. Хімія4. Українська література4. Географія0,250,50,50,50,250,25

Загальна формула для розрахунку конкурсного балу за результатами НМТ-2024:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3+ К4 × П4)/( К1 + К2 + К3+ К4),

де П1…П4 – бал за відповідний конкурсний предмет;
К1…К4 – відповідний ваговий коефіцієнт конкурсного предмету.

Максимальний конкурсний бал становить 200.

Загальна формула для розрахунку конкурсного балу за результатами НМТ 2023, НМТ 2022 років або ЗНО 2021:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3)/( К1 + К2 + К3),

де П1…П3 – бал за відповідний конкурсний предмет;
К1…К3 – відповідний ваговий коефіцієнт конкурсного предмету.

Максимальний конкурсний бал становить 200.

Дивіться також:

Каталог освітніх програм: http://directory.lpnu.ua/majors

Вартість навчання у 2023 році: https://vstup.lpnu.ua/vartist-navchannya-bakalavry-pzso-2023-r

Контакти Інституту хімії та хімічних технологій: http://icct.org.ua/contacts

Контакти Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”: https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia

Виникли питання? Обговорення Вступу-2024 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

Вступ на навчання з дипломом молодшого спеціаліста (НРК5)

Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки  бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампаніїТерміни
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документівз 01 липня 2024
Реєстрація заяв вступників19 липня – 31 липня 2024
Термін оприлюднення рейтингового списку з наданням рекомендацій до зарахуванняна бюджет  – не пізніше 05 серпня; на комерцію – не раніше 09 серпня 2024
Терміни подачі вступниками оригіналів документівна бюджет – 08 серпня 2024; на комерцію – відповідно до правил прийому
Терміни зарахування вступниківна бюджет – 10 серпня; на комерцію – не пізніше 30 серпня 2024
Переведення на місця державного замовленняне пізніше 18 серпня 2024

Коефіцієнти ЗНО/НМТ для вступу на навчання з дипломом молодшого спеціаліста (НРК5):

СпеціальностіДля вступу на бюджетДля вступу на комерцію (денна, заочна форма навчання)
161 Хімічні технології та інженерія (на 1 курс зі скороченим терміном навчання)1. Українська мова 0,3
2. та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,3: Фізика 0,2; Хімія 0,5 + мотиваційний лист
1. Українська мова 0,3
2. та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,3: Фізика 0,2; Хімія 0,5 + мотиваційний лист / або мотиваційний лист
161 Хімічні технології та інженерія (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1.  Українська мова 0,3
2 та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,3: Фізика 0,2; Хімія 0,5 + мотиваційний лист / або мотиваційний лист
181 Харчові технології (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1. Українська мова 0,3
2 та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,3; Біологія 0,2: Фізика 0,5; Хімія 0,5 + мотиваційний лист  / або мотиваційний лист
162 Біотехнологія та біоінженерія (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1.  Українська мова 0,35                                                                     2 та 3 на вибір: Математика 0,35; Історія України/ЗНО Геграфія 0,3; Іноземна мова 0,3; Біологія 0,5: Фізика 0,5; Хімія 0,5 + мотиваційний лист
226 Фармація, промислова фармація (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1. Українська мова 0,35
2 та 3 на вибір: Математика 0,4; Історія України/ЗНО Геграфія 0,25; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,5: Фізика 0,5; Хімія 0,5 + мотиваційний лист

Дивіться також:

Каталог освітніх програм: http://directory.lpnu.ua/majors

Вартість навчання у 2023 році: https://vstup.lpnu.ua/vartist-navchannya-bakalavry-pzso-2023-r

Контакти Інституту хімії та хімічних технологій: http://icct.org.ua/contacts

Контакти Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”: https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia

Виникли питання? Обговорення Вступу-2024 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

М А Г І С Т Р А Т У Р А

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра

В Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки здійснюється підготовка магістрів за наступними освітніми програмами:

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології органічних речовин
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Процеси і обладнання хімічних виробництв
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 • Комп’ютерна хімічна інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

 • Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

 • Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення

181 Харчові технології

 • Технології продуктів бродіння і виноробства

226 Фармація, промислова фармація

 • Фармація, промислова фармація

Умови вступу:

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалаврамагістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

 • результати складання ЄВІ 2023 або 2024 року та фахового іспиту + мотиваційний лист  при вступі на місця державного або регіонального замовлення
СпеціальностіДля вступу на бюджетДля вступу на комерцію
161 Хімічні технології та інженеріяЄВІ 2023 та 2024 року та фаховий іспит + мотиваційний лист 
162 Біотехнологія та біоінженеріяЄВІ 2023 та 2024 року та фаховий іспит + мотиваційний лист 
163 Біомедична інженеріяЄВІ 2023 та 2024 року та фаховий іспит + мотиваційний лист 
181 Харчові технології ЄВІ 2023 та 2024 року та фаховий іспит + мотиваційний лист 
226 Фармація, промислова фармаціяЄВІ 2023 та 2024 року та фаховий іспит + мотиваційний лист

Розрахунок конкурсного балу для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (бакалавр)  та НРК7 (магістр):

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка фахового іспиту.

Терміни прийму заяв та документів:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Реєстрація для складання ЄВІза графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів: https://cabinet.edbo.gov.ua/login/registerз 01 липня 2024
Проведення співбесід та фахових іспитів17 липня – 28 липня 2024
Основна і додаткова сесії ЄВІза графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти.
Реєстрація заяв вступників1 серпня – 22 серпня 2024, 18.00
Проведення фахових іспитів (лише комерція)1 серпня – 16 серпня 2024
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахуванняна бюджет не пізніше – 24 серпня; на комерцію – не раніше 28 серпня 2024
Терміни виконання вимог до зарахуванняна бюджет не пізніше – 26 серпня, 18.00;
на комерцію  – 30 серпня 2024, 17.00
Терміни зарахування вступниківна бюджет не пізніше – 27 серпня;
на комерцію – не пізніше 31 серпня 2024
Переведення на місця державного замовленняне пізніше 31 серпня 2024

Дивіться також:

Каталог освітніх програм: http://directory.lpnu.ua/majors

Вартість навчання у 2023 році: https://vstup.lpnu.ua/vartist-navchannya-magistry-2023-r

Контакти Інституту хімії та хімічних технологій: http://icct.org.ua/contacts

Контакти Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”: https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia

Виникли питання? Обговорення Вступу-2024 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

А С П І Р А Н Т У Р А

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) з відповідної спеціальності.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

Здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу відповідно до отриманих ліцензій.

Завантажити детальні правила прийому до аспірантури у Львівській політехніці – 2024

Презентації Днів відкритих дверей – 2024

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Завантажити у *.PDF [2.10 MB]

Завантажте рекламу спеціальностей ІХХТ:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Завантажити у *.PDF [7.02 MB]