Меню Закрити

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.07

Термін повноважень ради: 22.12.2016 р. – 22.12.2019 р.

Спеціальності:

 • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
 • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
 • 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

Голова ради: д.х.н., професор Піх Зорян Григорович
Заступники голови: д.т.н., професор Скорохода Володимир Йосипович
Вчений секретар: д.т.н., професор Дзіняк Богдан Остапович

+38 (032) 258-26-81
d35.052.07@lpnu.ua

Члени вченої ради

 1. Піх Зорян Григорович – д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.04.
 2. Скорохода Володимир Йосипович – д.т.н., професор, директор ННІ, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.06;
 3. Дзіняк Богдан Остапович – д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.04;
 4. Анісімов Володимир Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 5. Бойченко Сергій Валерійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 05.17.07;
 6. Братичак Михайло Миколайович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.07;
 7. Гринишин Олег Богданович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.07;
 8. Знак Зеновій Орестович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.06;
 9. Курта Сергій Андрійович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 05.17.04;
 10. Левицький Володимир Євстахович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.06;
 11. Мельник Степан Романович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.04;
 12. Науменко Олександр Петрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», спеціальність 05.17.06;
 13. Никулишин Ірена Євгенівна, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.04;
 14. Опейда Йосип Олексійович, д.х.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка, спеціальність 05.17.04;
 15. Пиш’єв Сергій Вікторович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.07;
 16. Реутський Віктор Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.04;
 17. Старчевський Володимир Людвікович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.04;
 18. Суберляк Олег Володимирович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.17.06;
 19. Чешко Федір Федорович, д.т.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», спеціальність 05.17.07.

Паспорт спеціальності 05.17.04

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 1998 р. № 21-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається теоретичними та прикладними дослідженнями хімічних перетворень органічних речовин природного і синтетичного походження, розробленням і експериментально-теоретичним обгрунтуванням нових хіміко-технологічних процесів переробки органічних речовин, а також відходів їх переробки з метою одержання мономерів для високомолекулярних сполук, розчинників, поверхнево-активних речовин, хімічних субстанцій лікарських препаратів, барвників і напівпродуктів для їх виробництва, інгібіторів корозії, текстильно-допоміжних речовин, присадок до пального і мастильних матеріалів, консервантів та інших органічних продуктів.

II. Основні напрямки досліджень:

Розроблення технологій виробництва нових продуктів органічного синтезу.
Дослідження і технологічне розроблення гетерогенних каталітичних процесів перетворення органічних речовин (гідрування, окислення, конденсація, дегідратація, дегідрування та ін.).
Дослідження і технологічне розроблення гомогенних каталітичних процесів перетворення органічних речовин.
Розроблення методів утилізації відходів виробництва органічного синтезу для одержання інгібіторів корозії, полімерних матеріалів, допоміжних речовин тощо.
Розроблення технологічних процесів виробництва органічних продуктів на базі сировинних ресурсів України, зокрема речовин, що залишились при конверсії оборонних галузей та некондиційних пестицидів.
Розроблення технологічних процесів виробництва органічних продуктів із використанням випромінювання різних енергій (ультразвук, ультрафіолетове випромінювання, гамма-промені).
Розроблення технологічних процесів електросинтезу органічних сполук.
Розроблення прогресивних технологічних схем і технологічних процесів малотонажних виробництв органічного синтезу.
Аналіз, синтез і оптимізація хіміко-технологічних схем у виробництві органічних продуктів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.17.06

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 1998 р. № 21-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка досліджує технології процесів синтезу олігомерів і полімерів (еластомерів, термо- та реактопластів) і технології переробки полімерів для одержання гуми, гумотехнічних виробів, клеїв, пластмас, композиційних матеріалів, зокрема наповнених і армованих мінеральними й органічними дисперсними наповнювачами та волокнами, а також газонаповнених; розробленням фізико-хімічних і технологічних принципів синтезу нових полімерів та одержанням на їх основі нових полімерних матеріалів, технології одержання виробів прямим синтезом із мономерів і олігомерів, встановленням взаємозв’язків між умовами синтезу, переробки, структурою та морфологією, фізико-хімічними, механічними властивостями полімерів і матеріалів на їх основі.

II. Основні напрямки досліджень:

Технології одержання та переробки різних видів полімерних і композиційних матеріалів.
Дослідження фізико-хімічних, механічних та теплофізичних процесів при переробці полімерів у вироби, реологічних властивостей, тепло- і масообміну, процесів прямого одержання матеріалів з вихідної (первинної) сировини шляхом екструзії, пультрузії, реакційного інжекційного формування, вспінювання тощо.
Дослідження фізико-хімічних, механічних і теплофізичних процесів, що відбуваються при переробці полімерів, для одержання гумотехнічних виробів, адгезивів, пластмас.
Розроблення технологій підсилення полімерів дисперсними волокнистими наповнювачами, тканинами, матами, односпрямованими волокнами та ін. Одержання полімерних сумішей і стопів, їх підсилення і встановлення їхньої технологічної компатибілізації шляхом введення спеціальних домішок або механічними методами.
Вивчення процесів адгезії полімерів до твердих поверхонь у гумотехнічних виробах, композиційних матеріалах і композиційних покриттях, розвиток принципів підготовки поверхонь наповнювачів та полімерів для поліпшення фізико-механічних властивостей матеріалів.
Проблеми використання вторинних полімерних матеріалів та їх залучення в основне виробництво.
Розроблення нових енергоощадних, екологічнобезпечних нетрадиційних технологій; дослідження їх впливу на стан полімерної техніки і технології.
Розроблення полімерних і композиційних матеріалів для захисту навколишнього середовища, вогнестійких, самозгасаючих, хімічностійких, біодеградуючих у навколишньому середовищі матеріалів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Паспорт спеціальності 05.17.07

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 березня 2001 р. № 25-08/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.07 – хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається вивченням складу та фізикохімічних властивостей палив, масел, мастил, спеціальних рідин, горючих копалин та їх компонентів, матеріалів на основі вуглецю та вуглеводнів; створенням теоретичних основ, розробленням і вдосконаленням технологічних процесів переробки горючих копалин, вуглеводнів та вуглецевих матеріалів; прогнозуванням характеру одержуваних продуктів, їх використання в народному господарстві; розробленням технічних засобів економії, ефективного та раціонального використання, захисту навколишнього середовища, підприємств із переробки горючих копалин та одержання палив, масел, мастил і спеціальних рідин.

II. Основні напрямки досліджень:

Дослідження, розроблення й удосконалення діючих технологій та апаратурного забезпечення процесів переробки нафти і газу хімічними методами, термічні та каталітичні процеси переробки горючих копалин. Синтез присадок, одержання мастильних матеріалів і охолоджуючих рідин. Процеси газифікації твердих і рідких палив та конверсії вуглеводневих газів. Технологія термохімічної деструкції твердих горючих копалин, деструктивна гідрогенізація палив. Вивчення термодинаміки, механізму і кінетики термічних та каталітичних перетворень вуглеводнів і гетероатомних сполук горючих копалин та продуктів їх переробки.
Дослідження і технологія виготовлення товарних нафтопродуктів. Наукові основи хіммотології, фізико-хімічної механіки та реології палив, масел, мастил і спеціальних рідин.
Дослідження фізико-хімічних властивостей палив, масел, мастил і спеціальних рідин при їх використанні як “робочого тіла”, а також в умовах зберігання та транспортування. Методичні основи хіммотології. Обгрунтування оптимальних вимог до їх якості, розроблення нових сортів та уніфікація. Альтернативні види палив.
Розроблення нових ресурсоощадних, екологічно чистих та удосконалення наявних технологій виготовлення, зберігання, відновлення якості палив, масел, мастил і спеціальних рідин.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.