Меню Закрити

НДЛ-41. Науково-дослідна лабораторія технології неорганічних речовин

Виконавець: Кафедра хімії і технології неорганічних речовин

Львів, пл. Св. Юра 9, 9-й навчальний корпус, кім. 315
+38 (032) 258-21-72,+38 (032) 258-25-43
khtnr.dept@lpnu.ua

Напрями науково-дослідних робіт

 • виконання науково-дослідних робіт у галузі комплексного перероблення сірковмісної та калійної сировини, відходів кольорових і рідкісних металів, кондиціювання вод та очищення газових викидів з розробленням ресурсоощадних технологій спеціальних видів сірки, мінеральних добрив, солей, металів та їхніх сполук, металевих порошків та інших продуктів.

Науково-технічні послуги

 • розроблення технологій очищення газових викидів від шкідливих домішок;
 • розроблення технологій електрохімічного одержання нанорозмірних металів та біметалічних матеріалів;
 • хімічне аналізування та розроблення технологій кондиціювання природних та стічних вод;
 • розроблення технологій вилучення кольорових, рідкісних і дорогоцінних металів з вторинної сировини;
 • дослідження процесів та розроблення технологій перероблення полімінеральних калійних руд та відходів калійних виробництв на мінеральні добрива;
 • активація сорбентів та реаґентів у надвисокочастотних електромагнітних полях.

Перелік виконаних робіт

 1. Очищення природної сірки від легколетких органічних домішок повітрям (Роздільське ВО «Сірка»).
 2. Очищення вентиляційних газів від сірководню хінгідронним методом (продуктивність – 270 тис. м3/год).
 3. Розроблення комплексної технології очищення викидних газів та рекуперації теплової енергії у виробництві пігментного титану (IV) оксиду (сульфатнокислотні системи (продуктивність – 85 тис. м3/год); дільниця кислотного розкладу ільменіту (продуктивність – 120 тис. м3/год); дільниця прожарювання пасти метатитанової кислоти (продуктивність – 90 тис. м3/год); цех виробництва кольорових залізооксидних пігментів (продуктивність – 25 тис. м3/год)), ЗАТ «Кримський титан», Армянськ.
 4. Перероблення хлоридмагнієвих розчинів на магнезію (продуктивність – 1000 т розчинів/год), Стебницький калійний завод.
 5. Одержання натрію піросульфіту з розчинів натрію хлориду і сульфуру(IV) оксиду (продуктивність – 700 т/рік), Стебницький калійний завод.
 6. Анодно-іскрове та кольорове оксидування сплавів алюмінію та магнію («Південмаш», Дніпро; «Електронмаш», Київ).
 7. Комплексне перероблення відпрацьованих каталізаторів (КСО, ГИАП-10) і відходів гарячого цинкування з одержанням електролітичних міді та цинку (ДП «Аргентум», Львів).
 8. Електрохімічне перероблення вторинної сировини на основі вольфраму карбіду з одержанням сполук вольфраму та солей нікелю (ДП «Аргентум», Львів).
 9. Плазмохімічне перероблення сірководню з одержанням водню і спеціальних видів сірки (НПК «Галичина» Дрогобич).
 10. Очищення дренажних і пластових вод від сірководню (Яворівське ДГХП «Сірка», Мирненське родовище алмазів).
 11. Перероблення вторинних розчинів нікелю (ІІ) сульфату з одержанням порошкового нікелю, магнію оксиду і солі Туттона (продуктивність – 7 кг нікелевого порошку на годину) (ДП «Аргентум», Львів).
 12. Виконання кавітаційної інтенсифікації процесів очищення стічних вод від органічних сполук (Корпорація «Енергоресурс-Інвест», Львів).
 13. Розроблення кавітаційно-флотаційної технології очищення водних середовищ від дисперсних частинок (Корпорація «Енергоресурс-Інвест», Львів).
 14. Генерування аерозолей різного функційного призначення.

Основні партнери

 1. Корпорація «Енергоресурс-Інвест».
 2. Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної Академії наук України.
 3. ТзОВ «Інститут «Гірхімпром».
 4. ДП «Науково-дослідний інститут галургії».
 5. ПП «НВПП «Спаринг-Віст Центр».
 6. Громадська організація «Аргентум».