Меню Закрити

Історія кафедри

Відділ хімічної технології у системі Львівської технічної академії був організований в 1861 року та об’єднував всі хімічні спеціальності – технологію органічного синтезу, технологію неорганічних речовин, технологію бродильних речовин, технологію нафти і газу.

В 1923 році на основі відділу були організовані дві кафедри, зокрема, кафедра хімічної технології органічних речовин (ХТОР), яку очолив професор В. Лиснянський, видатний вчений в області проміжних продуктів та органічних барвників.

В 1945 р. Керівництво кафедрою ХТОР, перейменовану на кафедру технології органічного синтезу (ТОС), прийняв професор І.В. Грінберг. З 1951 завідувачем призначено доцента Болдирєва Б.Г., визнаного спеціаліста в області органічних сполук сірки. В 1964 р. кафедра ТОС була названа кафедрою технології біологічно активних сполук, напівпродуктів та барвників (ТБСНБ).

З 1976 р. кафедрою ТБСНБ завідував доцент Колєсніков В.Т., відомий вчений в області хіноїдної сполук. В 1981 р. завідувачем кафедри став професор Чуйко Л.С. спеціаліст по біологічно активних полімерах та каучуках. В 1988р. після захисту докторської дисертації кафедрою знову завідував професор Колєсніков В.Т.

Починаючи з 1994 року кафедрою ТБСФБ керує учень Болдирєва Б.Г. та Колєснікова В.Т. професор Новіков Володимир Павлович, який працює в області органічного синтезу біологічно активних сполук, біохімії, технології лікарських сполук та біотехнології. За період існування кафедри було створено ряд спеціальностей, а, саме, технологія органічних барвників та проміжних продуктів (ТБ, ТОР, ТБПП), технологія лікарських речовин (ТЛР), технологія пластичних мас (ТПМ), технологія біологічно активних сполук (ТБС), біотехнологія (БТ), промислова фармація (ПФ), хімічна технологія фармацевтичних продуктів (ХТФП, ТФП), фармація (ФР). З 2001 року кафедра ТБСФБ працює за спеціальностями “Біотехнологія” напряму “Хімічна технологія та інженерія” та “Технологія фармацевтичних препаратів” напряму “Фармація” (бакалаврського, інженерного та магістерського рівня стаціонарної та заочної форми навчання).

З 2003 року кафедра працює за базовим напрямом „Біотехнологія” та спеціальність „Біотехнологія біологічно активних речовин”. Починаючи з 1945 року штат викладачів зріс з 3 чол. до 27 чол., в тому числі 2 професори, 14 доцентів, 11 асистентів. Кафедрою створено новий технічний потенціал лабораторій для навчання та освоєна широка база для проведення практики студентів. За час становлення кафедри до 1945 року випущено спеціалістів хіміків-технологів 180, з 1945 р по 2000 р. підготовано 2047 інженерів хіміків-технологів, серед яких 843 інженери з технології барвників, 770 інженерів з технології біологічно активних сполук, а також 316 біотехнологів та 56 технологів фармацевтичних препаратів. Випускників кафедри ТБСНБ – ТБСФБ добре знають на заводах хімічного профілю, багато з них є керівниками та головними інженерами підприємств, провідними спеціалістами науково дослідних інститутів НАН України, викладачами вищих учбових закладів.

Розроблено освітні програми І рівня вищої освіти ОПП бакалавра та ІІ рівня вищої освіти ОПП магістра (інженерії) та ОНП магістра (наук)для спеціальностей 162 – “Біотехнології та біоінженерія” і 226 “Фармація, Промислова Фармація”.

У рамках міжнародної співпраці одержуються подвійні дипломи за спеціальностю 162 – “Біотехнології та біоінженерія”.

Серед випускників кафедри – 3 академіки, 15 докторів наук, 92 кандидатів наук, з них на кафедрі захищені 2 докторські та 39 кандидатських дисертацій.