Меню Закрити

Наукова діяльність

Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри хімічної інженерії. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює наукові дослідження за такими актуальними напрямами:

  • тепломасообмін в системі «тверде тіло – газ»
  • масообмін в системі «тверде тіло – рідина»
  • розділення неоднорідних газових систем
  • ресурсо- та енергозберігаючі технології
  • комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів

Колектив кафедри також надає науково-технічні консультації при розробці та оптимізації технологічних ліній, нового обладнання, технічних установок або їх окремих вузлів в області хімічної інженерії.
Фахівці виконують інженерні розрахунки та проектують хімічне обладнання, розробляють технічні завдання та робочу конструкторську документацію для цілого ряду процесів в хімічній технології.
Роботи виконуються шляхом проведення як експериментальних досліджень, так і на основі комп’ютерного моделювання та відтворення реальних умов роботи обладнання, що дає цінну інформацію про фізико-хімічні процеси, які відбуваються в апаратах.
Результати 3D моделювання представляються у векторних і контурних величинах, анімаційних файлах та інших видах.
На основі відповідних досліджень виконуються техніко-економічну оцінку та визначаємо ефективність прийнятих технічних рішень.
Кафедра хімічної інженерії тісно співпрацює з вищими начальними закладами та науково-дослідними установами та готова до співпраці у створенні нової продукції від прототипу до промислового зразка.

Наукові досягнення кафедри відображені в чисельних публікаціях (монографії, підручники, авторські свідоцтва, патенти). За останні роки захищено три докторські та понад двох десятків кандидатських дисертацій.

Кафедра хімічної інженерії є чільним організатором Міжнародної науково-практичної конференції “Chemical Technology and Engineering” (“Хімічна технологія та інженерія”).