Меню Закрити

Магістратура

В Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки здійснюється підготовка магістрів за наступними спеціалізаціями:

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології органічних речовин
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Процеси і обладнання хімічних виробництв
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 • Комп’ютерна хімічна інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

 • Фармацевтична біотехнологія

181 Харчові технології

 • Технології продуктів бродіння і виноробства

226 Фармація, промислова фармація

 • Технології фармацевтичних препаратів

Програми дисциплін фахового спрямування, з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за освітніми програмами підготовки підготовки «магістр» Інституту хімії та хімічних технологій

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання за ОПП підготовки магістрів на основі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом) Інституту хімії та хімічних технологій