Меню Закрити

Кафедра хімічної технології переробки пластмас

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Левицький Володимир Євстахович
Заступник завідувача кафедри: к.т.н., доц. Моравський Володимир Степанович

Львів, пл. Св. Юра 3/4, 8-й навчальний корпус, кім. 146
+38 (032) 258-25-97, +38 (032) 258-21-86
khtpp.dept@lpnu.ua
htpplp.jimdo.com

Кафедра хімічної технології переробки пластмас – провідна на Правобережній Україні кафедра підготовки фахівців із виробництва пластмас, лаків, фарб, клеїв і композиційних матеріалів та виготовлення полімерних виробів для багатьох галузей промисловості, медицини і побуту.

Кафедра хімічної технології переробки пластмас заснована у 1965 році, має багаторічний досвід навчання і підготовки фахівців з хімічних технологій та одержання і переробки полімерних матеріалів. Колектив кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, вдосконалює свою діяльність і готує кваліфікованих фахівців у галузі одержання пластмас та виготовлення пластмасових виробів, комп’ютерного моделювання та симуляції процесів синтезу і переробки пластмас у сучасних програмних комплексах, проектування технологічних процесів, конструювання пластмасових виробів і оснащення для їх формування.

За період своєї активної діяльності кафедра хімічної технології переробки пластмас досягла значних здобутків, її наукові роботи відомі далеко за межами України. Співробітники кафедри виконують наукові дослідження в рамках всеукраїнських і міжнародних проектів, грантів та господарських угод. Основними напрямками досліджень і розробок кафедри є:

 • Створення нових:
  а) гідрогелевих полімерів у біомедичних цілях (наприклад, частинки м’яких контактних лінз, імплантати in vivo);
  б) лікарських форм довготривалої дії;
  в) селективно проникних мембран для мікро-, ультрафільтрації, діалізу та гемодіалізу;
  г) гемофільтрів;
  д) струмопровідних та магніточутливих гідрогелів для медичних виробів, які контактують з біологічними тканинами.
 • Створення структурних матеріалів на основі сумішей модифікованих термопластів, впровадження передових технологій; отримання сировини для синтетичних волокон з низькою електростатикою та високою паропроникністю.
 • Одержання мікро- та нанокомпозитів на основі полімер-мінеральної сировини, їх використання для:
  а) сорбції шкідливих газів;
  б) наповнення термопластів і створення конструкційних матеріалів з високою міцністю і зниженою горючістю;
  в) композицій на основі реактивних олігомерних смол (поліестери, новолаки, епоксиди) для одержання високоміцних матеріалів.
 • Утворення мінерально наповнених полімерних композитів, придатних для екструзійної переробки та лиття під тиском на основі UHMW-PE “L”, металонаповнених термопластів з низькою електростатикою.
 • Модифікаційні процеси фенопластів та епоксидів і створення:
  а) прес-матеріалів, які не виділяють шкідливих газів під час пресування;
  б) термостійких клейових матеріалів та герметиків.

Студенти кафедри хімічної технології переробки пластмас отримують необхідні знання, вміння, навички та компетентності для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності у хімічній промисловості, зокрема:

 • досконало володіють сучасними технологіями одержання пластмас та формування виробів;
 • одержують усесторонню підготовку з проектування технологічних процесів виготовлення пластмасових виробів будь-якого призначення (побутові, медичні, будівельні, загально-технічного і спецпризначення в т.ч. вироби радіоелектронної, машинобудівної, авіаційної і медичної техніки тощо), з технології пакувальних матеріалів та пакувальних виробництв;
 • володіють навиками проектування виробів з пластмас та оснащення для їх виготовлення;
 • одержують навики у керуванні обладнанням з виготовлення пластмасових виробів, проектування технологічних процесів та форм за допомогою комп’ютерної техніки;
 • вміють випробовувати полімери та вироби на їх основі, визначати технологічні характеристики пластмас;
 • проводять маркетинг пластмас та композиційних матеріалів;
 • розробляють нові марки полімерних та композиційних матеріалів, клеїв, лаків, герметиків.

На сьогоднішній день кафедра хімічної технології переробки пластмас Інституту хімії і хімічних технологій запрошує на навчання за спеціальністю “бакалавр” (161 “Хімічні технології та інженерія”) та за спеціалізаціями “магістр” (“Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів” та “Хімічні технології високомолекулярних сполук”).

Студенти кафедри мають можливість навчання у Люблінській і Вроцлавській політехніках (Польща) за програмою подвійного диплому (отримавши диплом європейського зразка) та за програмою обміну згідно підписаних міжуніверситетських угод, а також брати участь у програмах академічної мобільності за програмою Ерасмус+ у Польщі та Словаччині.

Щороку нашими випускниками є понад 20 бакалаврів та 20 інженерів-магістрів.

Після закінчення навчання випускники кафедри можуть працювати на підприємствах хімічного профілю на посадах головного технолога підприємств з синтезу полімерних матеріалів та виготовлення пластмасових виробів, інженера-технолога, інженера-конструктора, керівника дільниці, начальника цехів і лабораторій, викладача навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, ливарника вищої кваліфікації при роботі на устаткуванні з програмним керуванням.
Випускники кафедри хімічної технології переробки пластмас успішно працюють за фахом не лише в Україні, але і за кордоном.

Кафедра має підписано ряд угод із коледжами Львова та України, за якими випускники цих закладів можуть поступати на 2 курс навчання за напрямом “Хімічні технології та інженерія” зі збереженням форми навчання.

Коледжі, випускники яких поступають на кафедру ХТПП за спеціальними умовами (за додатковою інформацією звертайтесь у деканат Інституту хімії та хімічних технологій або у приймальну комісію університету):

 • Коломийський політехнічний коледж (вул. Чехова, 20, м. Коломия, Івано-Франківська обл., (034) 332-08-05)
 • Калуський політехнічний коледж (м. Калуш, вул. Б.Хмельницького, 2, (03472) 6-52-31)
 • Львівський автомобільно-дорожній коледж (вул. Личаківська 2, м. Львів, (032) 275-10-45)
 • Львівський коледж «Інфокомунікації» (вул. Січових Стрільців, 7, м. Львів, (032) 260-32-09)
 • Технічний коледж (вул. Пимоненка, 17, 79035, м. Львів, (032) 270-20-50)
 • Технологічний коледж (вул. Демнянська, 15 , 79031, м. Львів, (032) 256-03-83)
 • Хмельницький політехнічний коледж (вул. Зарічанська 10, м. Хмельницький, (038) 263-05-05)

Кафедра хімічної технології переробки пластмас залучає студентів до наукової діяльності з ранніх курсів: участь у професійних та студентських конференціях, наукових семінарах, тренінгах тощо.

Результати студентських досліджень обов’язково проходять апробацію на всеукраїнських та міжнародних конференціях перед захистом дипломних проектів. Кращі роботи представляються на профільних міжнародних конкурсах-оглядах.

Після закінчення навчання кращі студенти мають можливість продовжити наукову дослідницьку роботу в аспірантурі.

Кафедра ХТПП має широкі зовнішньоекономічні зв’язки. Зокрема, плідно розвивається науково-технічне співробітництво з рядом вищих навчальних закладів Польщі, Словаччини, Чехії та Німеччини, проводиться обмін студентами й аспірантами для виконання спільних наукових досліджень.

Студенти та викладачі кафедри беруть участь у міжнародних круглих столах, семінарах та програмах обміну. Наша кафедра має активні угоди про співпрацю із:

 • Люблінською політехнікою (м. Люблін, Польща)
 • Вроцлавською політехнікою (м. Вроцлав, Польща)
 • Ченстоховоською політехнікою (м. Ченстохова, Польща)
 • Технічним університетом Кошице (м. Кошице, Словаччина)
 • Краківською гірничо-гутничою академією ім. Ст. Сташіца (м. Краків, Польща)

Впродовж 2011-2015 років співробітники кафедри брали активну участь у виконанні Міжнародного Проекту 7-рамкової програми FP7-PEOPLE-2010-IRSES “Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites” (“Технологічні та конструкторські аспекти екструзії і лиття під тиском термопластичних полімерних композитів та нанокомпозитів”) – Pirses-GA-2010-269177. У цьому проекті також брали участь провідні університети Німеччини, Польщі та Словаччини:

 • Люблінська політехніка (Польща) – Lublin University of Technology (Poland)
 • Західний Саксонський університет Цвіккау (Німеччина) – University of Applied Sciences of Zwickau (Germany)
 • Технічний університет Кошице (Словаччина) – Technical University of Košice (Slovakia).

Як результат міжнародної співпраці – 1 підручник польською мовою, 5 патентів Польщі, 3 патенти України, 35 наукових статей, 4 монографії, 3 дипломи та сертифікати. Спільно з Львівською політехнікою проведено 4 наукових семінари і 1 тематичну конференцію, співробітники кафедри ХТПП прийняли участь у 22 зарубіжних науково-технічних конференціях.

Професор Суберляк О.В. читав лекції на замовлення для студентів та аспірантів Ченстоховської і Люблінської політехнік.

Кафедра хімічної технології переробки пластмас є організатором Міжнародної науково-технічної конференції “The modern technologies of polymer materials obtaining and processing” (“Сучасні технології одержання та переробки полімерних матеріалів”).

Кафедра хімічної технології переробки пластмас пропонує наступні послуги:

 • Ідентифікація пластмас та композиційних матеріалів;
 • Визначення кількісного і якісного складу пластмас;
 • Встановлення фізико-механічних та технологічних властивостей пластмас та виробів з них;
 • Розроблення технологічних процесів виробництва виробів з пластмас;
 • Проектування оснащення для виробництва виробів з пластмас;
 • Розроблення клеїв та герметиків, лаків і фарб.