Меню Закрити

Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів»

В.о. директора ЦККНО: Шаповал Павло Йосифович

Ст. н. сп. ЦККНО: Хом’як Семен Володимирович

Львів, пл. Св. Юра 9, 9-й навчальний корпус
pavlo.y.shapoval@lpnu.ua

Основні завдання Центру

1. Забезпечення виконання фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок у рамках держбюджетних, госпдоговірних науково-дослідних робіт за пріоритетними тематичними напрямами:

 • міждисциплінарні наукові дослідження;
 • фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 • найважливіші фундаментальні проблеми хімії та створення хімічних технологій;
 • фундаментальні проблеми сучасного матеріалознавства;
 • нові речовини і матеріали;
 • найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук;
 • енергетика та енергоефективність.

2. Створення умов для проведення спільних наукових досліджень вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти та науковими установами з метою забезпечення сталого розвитку суспільства і поліпшення якості життя, яке повинно спиратися на нові досягнення науки шляхом скорочення споживання ресурсів, переходом на нові матеріали та джерела енергії, впровадження прогресивних ресурсонемістких безвідходних технологій, що зменшать навантаження на довкілля та здоров’я людини.

3. Залучення студентів, аспірантів і молодих учених до науково-дослідних робіт.

4. Сприяння розвитку інноваційного освітнього, наукового, підприємницького середовища.

Обладнання

Рентгенфлуоресцентний аналізатор ElvaX Light SDD — настільний РФА-спектрометр, призначений для оперативного якісного й кількісного аналізу складу металевих сплавів, порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, біопроб, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від Na (атомний номер Z = 11) до U (Z = 92) в широкому діапазоні концентрацій. Області застосування:

 • аналіз металів і сплавів
 • аналіз оксидів
 • аналіз вмісту сірки в нафтопродуктах
 • аналіз вмісту металів у нафті та нафтопродуктах
 • аналіз цементів і кераміки
 • аналіз вмісту важких металів у зразках ґрунтів і вод згідно вимог ЕРА 6200
 • аналіз руд і рудних концентратів

Рентгенівський дифрактометр AERIS Research (Malvern PANalytical) – настільний рентгенівський порошковий дифрактометр для проведення рентгенофазового і рентгеноструктурного аналізу.

Прилад оснащено:

 • приставкою для дослідження зразків за температури до 500 оС в атмосфері повітря;
 • приставкою для аналізу тонких плівок;
 • програмним забезпеченням HighScore Plus для для якісного та кількісного аналізу з можливістю уточнень по методу Рітвельда, проведення аналізу тонких плівок;
 • доступні бази даних COD, ICDD PDF-4+.

ІЧ-Фур`є спектрометр Spectrum Two (PerkinElmer) – ідеально підходить для виконання рутинних аналізів контролю якості продукції, аналізу об’єктів навколишнього середовища, застосування в процесі навчання в навчальних закладах, вивчення та ідентифікації невідомих об’єктів. Спектральний діапазон 8300-350 см-1. 

Прилад оснащено:

 • стандартною приставкою на пропускання для зразків в таблетці з KBr та в розчинах;
 • універсальною приставкою порушеного повного внутрішнього відбиття (ППВВ, ATR), завдяки якій є можливість отримувати спектри твердих зразків, розчинів та плівок без пробопідготовки.

Рідинний хроматограф Agilent 1260 Infinity II – це надійний та ефективний прилад для розділення та ідентифікації складних, багатокомпонентних сумішей речовин різного походження та природи.

Сфери застосування:

 • тестування, контроль якості та безпечності харчових продуктів,
 • фармацевтичний контроль,
 • контроль якості в хімічній та нафтовій промисловості,
 • екологічний контроль,
 • медичні та фармакологічні дослідження,
 • аналіз складних сумішей органічних продуктів,
 • сільське господарство,
 • ветеринарія,
 • біотехнології.

Прилад оснащено діодноматричним детектором та мас-спектрометричним детектором Agilent MSD XT. Для обробки і аналізу отриманих результатів використовується програмне забезпечення Agilent Chemstation 3D.

Газовий хроматограф Agilent 8890/5977C – є приладом, що використовується для  атестації автентичності та структури речовин. В основі роботи приладу поєднано газову хроматографію та встановлення точної молекулярної маси сполуки чи сполук у досліджуваному зразку.

Сфери застосування:

 • ідентифікація та встановлення структури органічних речовин;
 • аналіз складних багатокомпонентних сумішей;
 • контроль якості в хімічній та нафтовій промисловості;
 • визначення забрудників навколишнього середовища;
 • контроль якості харчових продуктів;
 • аналіз фармацевтичних продуктів.

Прилад оснащено мас-селективним детектором Agilent 5977, а також полумяно-іонізаційним та термокондуктометричним детекторами. Для обробки і аналізу отриманих результатів використовується програмне забезпечення Agilent MassHunter.

Спектрофотометр УФ, видимого, ближнього ІЧ діапазону Shimadzu UV 3660i Plus – призначені для роботи в УФ, видимому і ближньому ІЧ-діапазоні спектра і характеризуються високою чутливістю, високою роздільною здатністю і наднизьким рівнем розсіяного світла. Можливість роботи в широкому спектральному діапазоні до 3300 нм дозволяє визначати оптичні властивості різних типів зразків, включаючи тверді речовини, порошки, пластини, плівки та рідини. 

Прилад оснащено багатофункціональним кюветним відділенням для великих зразків з інтегрувальною сферою МРС-603А та приставкою для вимірювання абсолютного дзеркального відбиття ASR-3145.