Меню Закрити

НДЛ-12. Науково-дослідна лабораторія технології нафтогазової сировини

Виконавець: Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

Львів, пл. Св. Юра 3/4, 8-й навчальний корпус, кім. 305
+38 (032) 258-27-13, +38 (032) 258-21-66
khtnh.dept@lpnu.ua

Напрями науково-дослідних робіт

 • одержання та застосування моторних палив, мастильних матеріалів, мономерів, полімерів, смол, в’яжучих і поверхнево-активних речовин з вуглеводневої сировини.

Науково-технічні послуги

 • розроблення науково-технічної документації для підприємств нафтогазової галузі України;
 • одержання бітумів та бітумних емульсій, модифікованих різноманітними смолами, зокрема продуктами, отриманими в ході перероблення вугілля;
 • створення композиційних полімерних матеріалів на основі нафтової сировини;
 • дослідження процесу оксидаційного знесірчення високосірчистого вугілля з метою одержання відносно низькосірчистого енергетичного вугілля та/або пиловугільного палива;
 • створення хімічних реагентів для захисту нафтовидобувного та нафтохімічного обладнання від корозії;
 • регенерація відпрацьованих олив.

Перелік виконаних робіт

 1. Розроблення ТУ.У 19.2-0271010-166:2015. Технічні умови. Бітум дорожній, модифікований інденкумароновою смолою.
 2. Розроблення деемульгатора ПМ-1441, що призначений для зневоднення та знесолення нафти на нафтовидобувних та нафтопереробних підприємствах в процесі її підготовки.
 3. Розроблення інгібітора корозії ДЕОЛ-4241, що призначений для захисту апаратури та обладнання від корозії, що відбувається під дією нафти, розсолів і водних конденсатів, вуглеводневих та водних парів, які містять агресивні гази.
 4. Розроблення нейтралізатора ДЕОЛ-3241, що призначений для застосування на нафтогазопереробних заводах для підтримки заданого рівня рН у верхніх потоках ректифікаційних колон і холодильно-конденсаційних систем установок первинної перегонки нафти і газового конденсату.
 5. Розроблення СОУ 11.1-00135390-034:2006 Інгібіторний захист від корозії трубопроводів та нафтогазопромислового обладнання. Стандарт поширюється на інгібітори, що застосовуються у водних системах з рН, близьким до нейтрального,  та встановлює методи лабораторного та промислового корозійного випробування вимірюванням швидкості корозії металу електрохімічним та гравіметричним методами.
 6. Розроблення ВБН В.1.1–00013741-001:2008 “Факельні системи. Промислова безпека. Основні вимоги”. Норми встановлюють вимоги при будівництві та експлуатації факельних систем з дотриманням всіх вимог безпеки.

Основні партнери

 1. Instytut Technologii Nafty (Краків, Польща).
 2. Lotos S.A. (Гданськ, Польща).
 3. ТзОВ «КСМ ПРОТЕК» (Київ).
 4. ТзОВ «ВІЛЛЕ ФОРТЕ Україна» (Харків).
 5. ТзОВ «Карпатнафтохім» (Калуш, Івано-Франківська обл.).
 6. ПАТ «Укртатнафта» (Кременчук).
 7. ТзОВ «Підприємство ДЕОЛ» (Львів).