Меню Закрити

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри кафедри технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології здійснюється в таких напрямах:

 • синтез, властивості та біологічна активність нових S-, N- і О-вмісних хіноїдних сполук;
 • синтез та біологічна активність конденсованих та неконденсованих гетероциклічних похідних на основі хіноїдних сполук;
 • синтез та хімічні і біологічні властивості тіосульфонатних похідних аліфатичного, ароматичного, гетероциклічного та хіноїдних рядів;
 • дослідження мікробних асоціацій молочно-кислих культур та створення функціональних напоїв на їх основі;
 • підбір і дослідження носіїв для модифікації ферментів лідаз з метою гідролізу рослинних олій та їх переетерифікації;
 • розробка складу стоматологічної суміші на основі природних композитів, біологічно активних сполук з додаванням синтетичних полімерних матеріалів;
 • біологічно активні полімерні матеріали на основі тіосульфонатних та хіноїдних сполук;
 • дослідження біосинтезу глюкозооксидази;
 • дослідження хімічного складу та вивчення фармакологічних властивостей рослин Карпатського регіону;
 • дослідження сучасного ринку страхових медичних послуг та застосування методів фармакоекономіки для створення системи страхової медицини;
 • математичне моделювання біотехнологічних та фармацевтичних процесів;
 • полімерні носії для іммобілізації біоактивних лігандів.