Меню Закрити

НДЛ-37. Науково-дослідна лабораторія синтезу мономерів

Виконавець: Кафедра технології органічних продуктів

Львів, пл. Св. Юра 3/4, 8-й навчальний корпус, кім. 335
+38 (032) 258-26-81, +38 (032) 258-26-33
top.dept@lpnu.ua
facebook.com/TOP.IXXT

Напрями науково-дослідних робіт

 • дослідження та створення високоефективних iнiцiюючих і каталітичних систем та процесів селективних перетворень органічних сполук з метою одержання мономерів і полімерів;
 • створення та удосконалення харчових технологій і способів раціонального використання вторинних продуктів та відходів виробництва;
 • дослідження і використання комплексних адсорбційно-кавітаційних технологій для процесів водоочищення та водопідготовки.

Науково-технічні послуги

 • розроблення технологічних процесів одержання органічних речовин, зокрема нафтополімерних смол різноманітного застосування, акрилатних мономерів, спиртів, кетонів, дикарбонових кислот, їхніх естерів тощо;
 • розроблення, вдосконалення, випробування каталізаторів синтезу органічних речовин;
 • інтенсифікація та оптимізація технологічних процесів харчових виробництв з метою підвищення виходу та/або покращення якості цільових продуктів, зниження їхньої собівартості за рахунок ресурсо- та енергозбереження, використання нетрадиційних видів сировини;
 • розроблення та удосконалення технологій виготовлення спирту, пива, безалкогольних і лікеро-горілчаних напоїв;
 • розроблення способів використання та перероблення відходів харчового виробництва з метою одержання нових харчових продуктів, сорбентів, добавок, біологічно активних речовин, біопалива, біогазу та добрив для аграрного сектору;
 • розроблення технологічних процесів очищення стічних вод від органічних та біологічних забруднень у кавітаційних умовах;
 • розроблення та валідація методик хроматографічного аналізу;
 • хроматографічне аналізування газів та органічних речовин.

Перелік виконаних робіт

 1. Розроблення ефективних каталізаторів синтезу акрилової і метакрилової кислот та їхніх естерів з пропілену, ізобутилену, оцтової кислоти, пропіонової кислоти, метилацетату та метилпропіонату. Встановлення оптимальних параметрів відповідних технологічних процесів, розроблення умов регенерації каталітичних систем.
 2. Розроблення нових каталітичних систем для процесів окиснення циклогексану, які поряд з індивідуальним каталізатором, містять ряд ефективних добавок, які змінюють його властивості і дають змогу підвищити як активність, так і селективність цього каталізатора.
 3. Розроблення пластифікаторів полівінілхлориду на основі сумішей естерів аліфатичних нижчих дикарбонових кислот і спиртів С4-С5, які характеризуються нетоксичністю, морозостійкістю та позитивними пластифікуючими властивостями.
 4. Розроблення технологій коолігомеризації побічних продуктів (рідких продуктів піролізу) виробництва етилену й отримання аліфатичних та ароматичних нафтополімерних смол.
 5. Вдосконалення низькотемпературної технології спиртової бражки з використанням ферментних препаратів амілолітичної, целюлолітичної та протеолітичної дії, а також з оптимальними умовами гідроферментативного оброблення зернової сировини. Для розріджування та оцукрювання використовуються композиції ферментних препаратів в оптимальних дозах, що дає змогу знизити в’язкість сусла, зменшити вміст нерозчиненого крохмалю в бражці та підвищити вихід спирту.
 6. Вдосконалення технології виготовлення пива зброджуванням висококонцентрованого сусла з використанням біостимуляторів дріжджів. Встановлення оптимальних умов головного бродіння високогустинного сусла та доброджування молодого пива. Встановлення композицій біостимуляторів в оптимальних дозах, використання яких дозволяє збільшити швидкість бродіння високогустинного сусла та ступінь зброджування пива, зменшити вміст побічних продуктів бродіння в пиві.
 7. Розроблення ефективного віброкавітаційного методу очищення стічних вод від органічних та біологічних забруднень. В умовах застосування газів різної природи при віброкавітаційному знезараженні води ефективність очищення становить 96 – 99,7 %. Розроблення віброкавітаційного пристрою, який впроваджено на ТзОВ «Інтер-Синтез» (Борислав).

Основні партнери

 1. ТОВ «Карпатнафтохім».
 2. ТОВ «Біопласт».
 3. ВАТ «РівнеАЗОТ».
 4. Перша приватна броварня.
 5. ТОВ «Пивоварня «Кумпель»
 6. ДП «Укрспирт».