Меню Закрити

Хронологія кафедр Інституту хімії та хімічних технологій

(риска між роками означає неперервну діяльність, а три крапки – з перервами)

Роки

Назви кафедр

Завідувачі кафедр (роки завідування)

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

1844…1867

Хімія

Проф., д-р мед. Ф. Рохлєдер (1844-1849)

Проф., д-р філ. Ґ. Вольф (1850-1867)

1867-1872

Загальна і технічна хімія

Проф., д-р філ. Ґ. Вольф (1867-1872)

1872…1925

Загальна і аналітична хімія

Проф., д-р філ. А. Фройнд (1872-1892)

Проф., д-р філ. С. Нементовський (1892…1925)

1926-1939

Неорганічна хімія

Проф., д-р філ. В. Якуб (1926-1939)

1939…1945

Неорганічна і аналітична хімія

Проф., д-р філ. В. Якуб (1939-1940)

Доц., д.т.н. (к.т.н. за рішенням ВАК) Д. Ленґауер (1940…1945)

1945-1973

Загальна і неорганічна хімія

Проф., д.х.н. Я. Беркман (1945-1967)

Проф., д.х.н. Р. Візгерт (1967-1973)

1973-2018

Загальна хімія

Проф., д.х.н. Б. Черняк (1973-1995)

Проф., д.х.н. М. Никипанчук (1995-2004)

Проф., д.т.н. В. Старчевський (2004-2018)

КАФЕДРА ХІМІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1912…1944

Хімічна технологія І (неорганічна) і технічна електрохімія

Проф., д-р h.c. І. Мосціцький (1912…1926)

Проф.,  д.т.н.  Т. Кучинський (1926…1944)

1945-1947

Технологія неорганічних речовин

Доц., к.т.н. Животовський (1945-1960)

1947-1949

Неорганічна і загальнохімічна технологія

1949-1960

Технологія неорганічних речовин

1960-1969

Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив, процеси та апарати хімічних виробництв

Доц., к.т.н. О. Чернявський (1960-1967)

Проф., д.т.н. Г. Аксельруд (1967-1969)

1969-1973

Загальна хімічна технологія

Доц., к.т.н. В. Яворський (1969-1973)

1973 і дотепер

Хімія і технологія неорганічних речовин

Проф., д.т.н. В. Яворський (1973-2016)

Проф., д.т.н. З. Знак (2016 і дотепер)

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК, ФАРМАЦІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

1923…1944

Хімічна технологія ІІІ (органічна)

Проф., д.т.н. В. Лесьняньський (1923…1944)

1944-1952

Технологія органічних барвників і напівпродуктів

Проф., д.т.н. В. Лесьняньський (1944-1945)

Доц., к.х.н. Й. Грінберг (1946-1952)

1952-1956

Технологія органічного синтезу

Доц., к.х.н. Б. Болдирев (1952-1956)

1956-1959

Органічна хімія і технологія органічного синтезу

Проф., д.х.н. Т. Юрженко (1956-1959)

1959-1965

Технологія напівпродуктів, барвників та пластичних мас

Доц., к.х.н. Б. Болдирев (1959-1965)

1965-2003

Технологія біологічно активних сполук, напівпродуктів та барвників

Доц., к.х.н. Б. Болдирев (1965-1976)

Доц., к.х.н. В. Колесніков (1976-1981)

Проф., д.т.н. Л. Чуйко (1981-1988)

Проф., д.т.н. В. Колесніков (1988-1994)

Проф., д.х.н. В. Новіков (1994-2003)

2003 і дотепер

Технологія біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Проф., д.х.н. В. Новіков (2003 і дотепер)

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ І ГАЗУ

1924…1933

Технологія нафти і газівництва

Проф., д-р філ. С. Пілят (1924…1941)

1933…1944

Технологія нафти і земних газів

1944-1958

Технологія нафти і газу земного

Доц., к.т.н. С. Попов (1945-1958)

1959-1967

Технологія нафти і газу

Проф., д.т.н. Б. Гриненко (1959-1974)

1967-1974

Хімічна технологія переробки нафти і газу

1974-1983

Технологія нафти та нафтохімічного синтезу

Проф., д.т.н. Б. Гриненко (1974-1980)

Проф., д.х.н., академік АН УРСР  Р. Кучер (1980-1983)

1984 і дотепер

Хімічна технологія переробки нафти і газу

Проф., д.т.н. В. Шевчук (1984-1994)

Проф., д.х.н. М. Братичак (1994 і дотепер)

КАФЕДРА ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

1925…1956

Органічна хімія

Проф., д.т.н. Е. Сухарда (1925…1945)

Доц., к.х.н. О. Коротков (1945-1946)

Проф., д.х.н. Т. Юрженко (1946-1956)

1956-1959

Органічна хімія і технологія органічного синтезу

Проф., д.х.н. Т. Юрженко (1956-1965)

1960-1965

Органічна хімія і технологія синтетичного каучуку

1965 і дотепер

Органічна хімія

Проф., д.х.н. Т. Юрженко (1965-1973)

Проф., д.х.н. В. Пучин (1973-1988)

Проф., д.х.н. С. Воронов (1988 і дотепер)

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

1929…1944

Фізична хімія

Проф., д-р філ. Б. Каменський (1929-1932)

Проф., д-р філ. В. Якуб (1932-1934)

Проф., д-р філ. А. Дорабяльска (1934…1941)

Проф., д-р філ. В. Якуб (1941-1944)

1945-2018

Фізична та колоїдна хімія

Доц., к.х.н. З. Сокальський (1945)

Доц., к.х.н. Є. Васенко  (1945-1963)

Доц., к.т.н. А. Поліщук (1963-1967)

Проф., д.т.н. С. Чучмарьов (1967-1989)

Проф., д.х.н. Ю. Ван-Чин-Сян (1989-2014)

Проф., д.х.н. В. Сергеєв (2014-2018) (в.о. завідувача)

КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

1945-2018

Аналітична хімія

Проф., д.х.н. А. Занько (1945-1948)

Доц., к.т.н. О. Занько (1948-1951)

Доц., к.х.н. Л. Пантелєєва (1951-1956)

Доц., к.т.н. О. Занько (1956-1968)

Проф., к.х.н. К. Михалевич (1968-1978)

Проф., д.т.н. В. Шевчук (1978-1983)

Проф., д.х.н. Й. Ятчишин (1983-2018)

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СИЛІКАТІВ

1950-1955

Технологія цементу і скла

Технологія кераміки і вогнетривів

Доц., к.т.н. К. Климанова (1950-1955)

Доц., к.т.н. К. Галабудська (1950-1955)

1955-1972

Технологія силікатів

Проф., д.т.н. В. Тихонов (1955-1972)

1972-1976

Технологія в’яжучих речовин і скла

Технологія кераміки і вогнетривів

Проф., д.т.н. В. Тихонов (1972-1975)

Проф., д.т.н. Л. Шпинова (1972-1976)

1976 і дотепер

Хімічна технологія силікатів

Проф., д.т.н. Л. Шпинова (1976-1986)

Проф., д.т.н. Й. Ящишин (1986-1998)

Проф., д.т.н. М. Гивлюд (1998-2006)

Проф., д.т.н. Я. Вахула (2006 і дотепер)

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

1951-1960

Процеси, машини та апарати хімічної промисловості

Доц., к.т.н. Д. Савкевич (1951-1956)

Доц., к.т.н. П. Скрипкін (1956-1960)

1960-1969

Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив, процеси і апарати хімічних виробництв

Доц., к.т.н. О. Чернявський (1960-1967)

Проф., д.т.н. Г. Аксельруд (1967-1969)

1969-2002

Процеси і апарати хімічних виробництв

Проф., д.т.н. Г. Аксельруд (1969-1987)

Проф., д.т.н. Я. Гумницький (1987-2002)

2002 і дотепер

Хімічна інженерія

Проф., д.т.н. Я. Ханик (2002-2010)

Проф., д.т.н. В. Атаманюк (2010 і дотепер)

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ

1965-1967

Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу

Проф., д.х.н. Д. Толопко (1965-1967)

1967-1974

Технологія основного органічного і нафтохімічного синтезу та синтетичного каучуку

Проф., д.х.н. Д. Толопко (1967-1974)

1974-1983

Технологія нафти та нафтохімічного синтезу

Проф., д.т.н. Б. Гриненко (1974-1980)

Проф., д.х.н., акад. АН УРСР Р. Кучер (1980-1983)

1983-1996

Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу

Проф. д.т.н. Є. Мокрий (1983-1996)

1996 і дотепер

Технологія органічних продуктів

Проф., д.т.н. Є. Мокрий (1996-2001)

Проф., д.х.н. З. Піх (2001 і дотепер)

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПЛАСТМАС

1965-1970

Хімічна технологія і переробка пластичних мас і синтетичного каучуку

Доц., к.х.н. В. Яворовська (1965-1970)

1970-1991

Хімічна технологія та переробка пластмас

Доц., к.х.н. В. Яворовська (1970-1973)

Проф., д.т.н. О. Сошко (1973-1991)

1991 і дотепер

Хімічна технологія переробки пластмас

Проф., д.х.н. О. Суберляк (1991 і дотепер)

КАФЕДРА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1995-2006

Техногенно-екологічна безпека

Доц., к.т.н. В. Пуцило (1995-2006)

2006-2015

Безпека життєдіяльності

Доц., к.ф.-м.н. С. Мохняк (2006-2015)

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2002-2011

Екологія та охорона навко­лишнього середовища

Проф., д.т.н. М. Мальований (2002-2011)

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ, АНАЛІТИЧНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ

2018 і дотепер

Фізична, аналітична та загальна хімія

Доц., д.х.н. П. Шаповал (2018 і дотепер)