Меню Закрити

Навчальний процес

Кафедра хімічної технології переробки пластмас здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр напряму “Хімічна технологія”.

Кафедра готує:

 • Бакалаврів за спеціальністю: 161 Хімічні технології та інженерія

Термін навчання – 4 роки. Студент, який отримав освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, може продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра.

 • Магістри готуються з таких спеціалізацій:
 1. Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів;
 2. Хімічні технології високомолекулярних сполук.

Крім базової підготовки в межах спеціаізації  „Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів” ведеться підготовка фахівців за такими напрямками:

 • технологія переробки пластмас;
 • технологія формування виробів з еластомерів;
 • технологія полімерних плівкових, клеючих матеріалів та покрить;
 • технологія формування полімерних імплантантів та полімерних лікарських форм;
 • основи комп’ютерного конструювання пластмасових виробів та оснащення;
 • контроль якості полімерної продукції і пластмасових виробів;
 • полімерне матеріалознавство;
 • – фізико-хімія полімерів і композитів;

В межах спеціалізації “Хімічні технології високомолекулярних сполук”, крім базової підготовки, ведеться підготовка фахівців за напрямками:

 • хімічна технологія пластмас;
 • хімічна технологія синтетичного каучуку;
 • технологія лаків та фарб;
 • технологія біомедполімерів;
 • основи технології нанокомпозитів;
 • використання комп’ютерних технологій у виробництві та переробленні полімерів.

Більш детально ознайомитися з робочими програмами дисциплін, які викладаються на кафедрі, можна за адресою:

http://lp.edu.ua/education/majors/ICCT/6.161.00.00/2018/ua/full – бакалавр за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

http://lp.edu.ua/education/majors/ICCT/8.161.00.06/2018/ua/full – магістр за спеціалізацією „Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів”

http://lp.edu.ua/education/majors/ICCT/8.161.00.07/2018/ua/full – магістр за спеціалізацією “Хімічні технології високомолекулярних сполук”

Кафедра готує кандидатів та докторів наук за спеціальностями:

 • 02.00.06 – Хімія високомолекулярних сполук
 • 05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів.

Студенти спеціалізації “Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів” отримують всесторонню підготовку з проектування технологічних процесів виготовлення пластмасових виробів будь-якого призначення (побутові, медичні, будівельні, загально-технічного і спецпризначення в т.ч. вироби радіоелектронної, машинобудівної, авіаційної і медичної техніки тощо), з технології пакувальних матеріалів та пакувальних виробництв; конструювання пластмасових виробів та оснащення для їх виготовлення (литтєві форми, форми для пресування, екструзійні головки тощо); у керуванні обладнанням з виготовлення пластмасових виробів; проектування технологічних процесів та форм з допомогою комп’ютерної техніки.

Студенти спеціалізації “Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів” можуть виконувати наступну професійну роботу:

 • на підприємстві: розробляти технологічні процеси переробки пластмас, керувати цими процесами; конструювати вироби з пластмас та виробниче оснащення; вибирати матеріал для будь-яких цілей і здійснювати підготовку виробничого процесу його переробки; проводити механічну обробку пластмас, з’єднання пластмасових деталей (зварювання, склеювання);
 • в лабораторіях: випробовувати полімери та вироби на їх основі, визначати технологічні характеристики пластмас.

Фахівці працюють на посадах: головного технолога підприємств з виготовлення пластмасових виробів, інженера-технолога, інженера-конструктора, керівника дільниці, начальника цехів і лабораторій, викладача навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, ливарника вищої кваліфікації при роботі на устаткуванні з програмним керуванням.

Працевлаштування випускників здійснюється на підприємствах з переробки пластмас, або на підприємствах, які мають у своїй структурі дільниці з переробки пластмас, зокрема: ТзОВ „Електрон-Побутприлад” (м. Львів), ВАТ „Електрон” (м. Львів), ТзОВ „Віконт-2” (м. Львів), ТзОВ „Європласт” (с.м.т. Шкло), ТзОВ „Ельпласт”(м. Городок), СП „Ламела” (м. Новояворівськ), ТОВ „Пласт” (м. Мукачево), СП „Хемосвіт” (м. Луцьк), ТзОВ „Вінісін” (м. Калуш), ТзОВ „Синтра” (м. Калуш), „Fabryka plastikow pomerania”(м. Квідзин, Польща) тощо.

Студенти спеціалізації „Хімічні технології високомолекулярних сполук” є творцями сучасних матеріалів і технологій їх синтезу.

Об’єктом діяльності фахівців напрямку є:

 • розроблення технологічних процесів виробництва полімерів, олігомерів, медполімерів та керування цими процесами;
 • розроблення нових марок полімерних і композиційних матеріалів, клеїв, лаків, герметиків;
 • синтез та застосування полімерів медичного призначення (контактні лінзи, стоматологічні пломбувальні матеріали, відбиткові матеріали, матеріали для стоматологічних протезів, полімерні імплантати);
 • випробування та аналіз пластмас і полімерної сировини;
 • маркетинг пластмас, полімерів медичного призначення;
 • полімерні мембрани та мембранні технології.

Спеціалісти працюють на посадах: головного технолога підприємств із синтезу полімерних матеріалів, композитів, лаків, фарб, герметиків, клеїв, інженера хіміка-технолога, керівника дільниці синтезу, начальника та інженера центральних лабораторій, інженера-дослідника науково-дослідних лабораторій, викладача навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

Розподіл спеціалістів здійснюється згідно вимог виробництв України, зокрема: ВАТ „Карпатнафтохім” (м. Калуш), ВАТ „Барва” (м. Івано-Франківськ), ТОВ “Живиця-Плюс” (смт. Вигода), ТОВ “Падана Кемікал Компаундс” (с. Ямниця, Івано-Франківська обл.) тощо. Випускники, крім того, успішно працюють у науково-дослідних інститутах, таких як Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (м.Київ), Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості (м. Львів), об’єднання „Карат” (м. Львів), у центрально-заводських та інших випробовувальних лабораторіях та ряду інших матеріалознавчих наукових закладах і ряду кафедр „Львівської політехніки”. 

Навчальні лабораторії кафедри оснащені сучасним обладнанням на якому досліджуються фізико-механічні, реологічні, хімічні та технологічні характеристики полімерів, процеси пов’язані з екструзією, литтям під тиском, пресування полімерів, склеюванням та зварюванням, механічною обробкою полімерних виробів. У лабораторіях із синтезу високомолекулярних сполук студенти працюють над одержанням полімерів, клеїв та герметиків, синтезують та досліджують нові полімерні полімерні матеріали та композити.

Студенти на виробничій практиці на ТзОВ „Ламела”, м. Новояворівськ

Студенти кафедри ХТПП, починаючи з ІІІ курсу щороку проходять практику (ознайомчу, виробничу, переддипломну) на підприємствах із переробки та синтезу полімерів:

 • Fabryka plastikow pomerania”, Польща, м. Квідзин;
 • ДП „Полімер-Електрон”, м. Львів;
 • ТзОВ „Завод „Електропобутприлад”, м. Львів;
 • Корпорація „Енергоресурс-Інвест”, м. Львів;
 • АПП „Львівське”, м. Пустомити;
 • ТзОВ „Ламела”, м. Новояворівськ;
 • ЗАТ „Синтра”, м. Калуш;
 • ТзОВ „Карпатнафтохім”, з-д „Поліолефін” м. Калуш;
 • ТзОВ „Карпатнафтохім”, з-д „Хлорвініл”, м. Калуш;
 • ТзОВ „Вінісін”, м. Калуш

Вказані підприємства за рівнем технологій та оснащення є передовими в  галузях технології та переробки пластичних мас і відповідають вимогам практики та профілю підготовки студентів.

Під час проходження практики студенти знайомляться з підприємствами, виробничими процесами, у т.ч. із загальною і виробничою структурою підприємств, функціями та взаємозв’язками окремих цехів, служб, вивчають технологічні особливості та організацію виробництва із синтезу та переробки пластичних мас, конструктивні елементи оснащення, знайомляться з обов`язками інженерно-технічного персоналу, з функціями відділів та служб. Студенти отримують  практичні знання з економічних та організаційних питань, вивчають техніку безпеки, охорону праці і довкілля, заходи по створенню безвідходної технології.