Меню Закрити

Вступ-2023

Інформація оновлюється по мірі опублікування новин Міністерством освіти і науки України. Слідкуйте за оновленнями!

Виникли питання? Обговорення Вступу-2023 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

Правила прийому на навчання до Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки у 2023 році:

Б А К А Л А В Р А Т

Вступ на навчання на освітній рівень бакалавра (магістра фармацевтичного спрямування) на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

Освітні програми:

 • 102 Хімія
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 • 162 Біотехнології та біоінженерія
 • 163 Біомедична інженерія
 • 181 Харчові технології

Тривалість навчання – 4 роки.

 • 226 Фармація, промислова фармація

Тривалість навчання – 5 років (освітньо-професійна програма), 6 років (освітньо-наукова програма).

Основні вимоги для вступу

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту (ПЗСО).

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн на сайті: https://vstup.edbo.gov.ua

Для вступу на навчання за кошти держбюджету абітурієнт подає результати Національного мультипредметного тесту (НМТ)/ЗНО (НМТ – у 2023, 2022 році, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020, 2021 років)

Для вступу навчання за кошти фізичних та юридичних осіб абітурієнт подає результати Національного мультипредметного тесту (НМТ)/ЗНО (НМТ – у 2023, 2022 році, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2020, 2021 років)  АБО тільки мотиваційний лист (крім спеціальностей 162 Біотехнології та біоінженерія, 226 Фармація, промислова фармація).

Спеціальності 102 Хімія, 161 Хімічні технології та інженерія, 181 Харчові технології відносяться до тих, що потребують особливої підтримки, тому вступ навчання за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється тільки на основі мотиваційного листа

Вступники на основі ПЗСО допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125, крім спеціальності 226 Фармація, промислова фармація конкурсний бал на бюджет не може бути меншим 140 балів, для вступу на контракт – меншим за 120 балів.

Терміни прийму заяв та документів, відбору та зарахування на базі ПЗСО

Склавши НМТ, вступник формує пакет документів, що відповідає умовам вступу до навчального закладу.

Етапи вступної кампаніїТерміни
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документівз 01 липня 2023
Початок приймання заяв та документів19 липня 2023
Закінчення приймання заяв та документів31 липня 2023
Виконання вступниками вимог до зарахування на бюджет8 серпня 2023
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахуванняза державним замовленням не пізніше – 10 серпня 2023;
 за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 30 серпня 2023

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях, та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Окрім результатів НМТ 2023 року, вступники зможуть також скористатись результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2020 та 2021 років.

У вступній кампанії 2023 року не будуть використовувати середні бали атестатів та сільський коефіцієнт.

Водночас передбачено застосування галузевого коефіцієнту, що буде використаний з метою для підтримки вступників із пріоритетним вибором (перша та друга пріоритетності) однієї зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Вагові коефіцієнти НМТ для розрахунку конкурсного балу

Спеціальності ОР бакалавра (магістра)Спеціалізації (освітні програми)  Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)Вагові коефіцієнти предметів НМТ/ ЗНО
102 Хімія (бакалавр)Харчова хімія та експертиза1. Українська мова0,3
  2. Математика0,35
  3. Фізика0,35
  3. Історія України0,35
  3. Іноземна мова0,3
  3. Біологія0,35
  3. Хімія0,5
161 Хімічні технології та інженерія (бакалавр)  Хімічні технології та інженерія1. Українська мова0,3
  2. Математика0,5
  3. Фізика0.2
  3. Історія України0,2
  3. Іноземна мова0,25
  3. Біологія0,3
  3. Хімія0,5
162 Біотехнології та біоінженерія,Біотехнології та біоінженерія1. Українська мова0,35
163 Біомедична інженерія (бакалавр)  Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення2. Математика0,35
  3. Фізика0,5
  3. Історія України0,3
  3. Іноземна мова0,3
  3. Біологія0,5
  3. Хімія0,5
181 Харчові технології (бакалавр)  Харчові технології1. Українська мова0,3
  2. Математика0,5
  3. Історія України0,2
  3. Іноземна мова0,3
  3. Біологія0,2
  3. Фізика0,5
  3. Хімія0,5
226 Фармація, промислова фармація (магістр)  Фармація, промислова фармація1. Українська мова0,35
  2. Математика0,4
  3. Історія України0,25
  3. Іноземна мова0,25
  3. Біологія0,5
  3. Фізика0,5
  3. Хімія0,5

Загальна формула для розрахунку конкурсного балу:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3)/(К1+ К2+ К3);

 • П1…П3 – бал за відповідний конкурсний предмет;
 • К1…К3 – відповідний ваговий коефіцієнт конкурсного предмету;

Максимальний конкурсний бал становить 200.

Дивіться також:

Каталог освітніх програм: http://directory.lpnu.ua/majors

Вартість навчання у 2022 році: денна форма, заочна форма

Контакти Інституту хімії та хімічних технологій: http://icct.org.ua/contacts

Контакти Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”: https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia

Виникли питання? Обговорення Вступу-2023 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

Вступ на навчання з дипломом молодшого спеціаліста (НРК5)

Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та зарахування на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на навчання за освітніми програмами підготовки  бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампаніїТерміни
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документівз 01 липня
Реєстрація заяв вступників19 липня – 31 липня.
Термін оприлюднення рейтингового списку з наданням рекомендацій до зарахуванняна бюджет  – не пізніше 05 серпня; на комерцію – не раніше 09 серпня.
Терміни подачі вступниками оригіналів документівна бюджет – 08 серпня; на комерцію – відповідно до правил прийому.
Терміни зарахування вступниківна бюджет – 10 серпня; на комерцію – не пізніше 30 серпня.
Переведення на місця державного замовленняне пізніше 18 серпня.

Коефіцієнти ЗНО/НМТ для вступу на навчання з дипломом молодшого спеціаліста (НРК5):

СпеціальностіДля вступу на бюджетДля вступу на комерцію ( денна, заочна форма навчання)
161 Хімічні технології та інженерія (на 1 курс зі скороченим терміном навчання)1. Українська мова 0,3
2. та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,3: Фізика 0,2; Хімія 0,5 + мотиваційний лист
1. Українська мова 0,3
2. та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,3: Фізика 0,2; Хімія 0,5 + мотиваційний лист / або мотиваційний лист
161 Хімічні технології та інженерія (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1.  Українська мова 0,3
2 та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,3: Фізика 0,2; Хімія 0,5 + мотиваційний лист / або мотиваційний лист
181 Харчові технології (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1. Українська мова 0,3
2 та 3 на вибір: Математика 0,5; Історія України/ЗНО Геграфія 0,2; Іноземна мова 0,3; Біологія 0,2: Фізика 0,5; Хімія 0,5 + мотиваційний лист  / або мотиваційний лист
162 Біотехнологія та біоінженерія (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1.  Українська мова 0,35                                                                     2 та 3 на вибір: Математика 0,35; Історія України/ЗНО Геграфія 0,3; Іноземна мова 0,3; Біологія 0,5: Фізика 0,5; Хімія 0,5 + мотиваційний лист
226 Фармація, промислова фармація (на 2 курс з нормативним терміном навчання)1. Українська мова 0,35
2 та 3 на вибір: Математика 0,4; Історія України/ЗНО Геграфія 0,25; Іноземна мова 0,25; Біологія 0,5: Фізика 0,5; Хімія 0,5 + мотиваційний лист

Дивіться також:

Каталог освітніх програм: http://directory.lpnu.ua/majors

Вартість навчання у 2022 році: денна форма, заочна форма

Контакти Інституту хімії та хімічних технологій: http://icct.org.ua/contacts

Контакти Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”: https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia

Виникли питання? Обговорення Вступу-2023 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

М А Г І С Т Р А Т У Р А

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра

В Інституті хімії та хімічних технологій Львівської політехніки здійснюється підготовка магістрів за наступними освітніми програмами:

161 Хімічні технології та інженерія

 • Хімічні технології органічних речовин
 • Хімічні технології неорганічних речовин
 • Технічна електрохімія
 • Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • Процеси і обладнання хімічних виробництв
 • Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 • Комп’ютерна хімічна інженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

 • Біотехнології та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

 • Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення

181 Харчові технології

 • Технології продуктів бродіння і виноробства

226 Фармація, промислова фармація

 • Фармація, промислова фармація

Умови вступу:

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

 • результати складання ЄВІ та фахового іспиту + мотиваційний лист  при вступі на місця державного або регіонального замовлення;
 • результати  складання ЄВІ та фахового іспиту (за наявності диплому спеціаліста або магістра потрібен лише фаховий іспит) + мотиваційний лист  АБО ТІЛЬКИ результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб для спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія та 181  Харчові технології
СпеціальностіДля вступу на бюджетДля вступу на комерцію
161 Хімічні технології та інженеріяЄВІ та фаховий іспит + мотиваційний листМотиваційний лист
162 Біотехнологія та біоінженеріяЄВІ та фаховий іспит + мотиваційний листЄВІ та фаховий іспит* + мотиваційний лист
163 Біомедична інженеріяЄВІ та фаховий іспит + мотиваційний листЄВІ та фаховий іспит* + мотиваційний лист
181 Харчові технології ЄВІ та фаховий іспит + мотиваційний листМотиваційний лист
226 Фармація, промислова фармаціяЄВІ та фаховий іспит + мотиваційний листЄВІ та фаховий іспит* + мотиваційний лист
* – за наявності диплому спеціаліста або магістра потрібен лише фаховий іспит

Розрахунок конкурсного балу для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 (бакалавр)  та НРК7 (магістр):

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка фахового іспиту.

Терміни прийму заяв та документів:

Етапи вступної кампаніїДенна та заочна форми навчання
Реєстрація для складання ЄВІосновна: 08 травня – 31 травня (в ЗВО);
додаткова: 12 липня – 14 липня
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження необхідних документів: https://cabinet.edbo.gov.ua/login/registerз 01 серпня
Проведення співбесід та фахових іспитів17 липня – 28 липня
Основна і додаткова сесії ЄВІ та ЄФВВОсновна: 26 червня – 18 липня; Додаткова: 04 серпня – 14 серпня
Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях та співбесідах замість ЄВІ та ЄФВВ (лише комерція на основі НРК7 – диплому спеціаліста або магістра)29 липня – 10 серпня, 18.00
Реєстрація заяв вступників31 липня – 21 серпня.
Проведення співбесід та фахових іспитів лише комерція31 липня – 14 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників з наданням рекомендацій до зарахуванняна бюджет не пізніше – 26 серпня; на комерцію – не раніше 30 серпня
Терміни виконання вимог до зарахуванняна бюджет не пізніше – 29 серпня, 18.00;
на комерцію  – 04 вересня, 17.00
Терміни зарахування вступниківна бюджет не пізніше – 31 серпня;
на комерцію – не пізніше 06 вересня;
на комерцію (додатковий набір) – до 30 листопада
Переведення на місця державного замовленняне пізніше 08 вересня

Дивіться також:

Каталог освітніх програм: http://directory.lpnu.ua/majors

Вартість навчання у 2022 році: денна форма, заочна форма

Контакти Інституту хімії та хімічних технологій: http://icct.org.ua/contacts

Контакти Приймальної комісії Національного університету “Львівська політехніка”: https://lpnu.ua/pryimalna-komisiia

Виникли питання? Обговорення Вступу-2023 до ІХХТ в Telegramhttps://t.me/icct_lpnu_vstup

Презентації Дня відкритих дверей ІХХТ

Презентація ІХХТ:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Завантажити у *.PDF [4.51 MB]