Меню Закрити

Спеціалізована вчена рада Д 35.052.01

Термін повноважень ради: 26.06.2017 р. – 31.12.2019 р.

Спеціальності:

 • 02.00.03 Органічна хімія
 • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

Голова ради: д.х.н., професор Воронов Станіслав Андрійович
Заступник голови: д.х.н., професор Суберляк Олег Володимирович
Вчений секретар: д.х.н., професор Будішевська Ольга Григорівна

+38 (032) 258-25-50
d35.052.01@lpnu.ua

Члени вченої ради

 1. Воронов Станіслав Андрійович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06.
 2. Суберляк Олег Володимирович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06.
 3. Будішевська Ольга Григорівна, д.х.н., професор, доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06.
 4. Аксіментьєва Олена Ігорівна, д.х.н., професор, головний науковий співробітник, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 02.00.06;
 5. Братичак Михайло Миколайович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.03;
 6. Варваренко Сергій Миколайович, д.х.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 7. Волошинець Владислав Антонович, д.х.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 8. Гевусь Орест Іванович, д.х.н., доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.03;
 9. Грищук Богдан Дмитрович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність 02.00.03;
 10. Когут Ананій Михайлович, д.х.н., доцент кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.03;
 11. Лубенець Віра Ільківна, д.х.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.03;
 12. Новіков Володимир Павлович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.03;
 13. Обушак Микола Дмитрович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 02.00.03;
 14. Самарик Володимир Ярославович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 15. Солтис Михайло Миколайович, д.х.н., професор, професор кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 02.00.06;
 16. Токарєв Віктор Сергійович, д.х.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.06;
 17. Шермолович Юрій Григорович, д.х.н., професор, заступник директора, Інститут органічної хімії, спеціальність 02.00.03;
 18. Шибанов Володимир Вікторович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Українська академія друкарства, спеціальність 02.00.06.
 19. Ятчишин Йосип Йосипович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 02.00.03.

Паспорт спеціальності 02.00.03

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановами президії ВАК України
від 29 січня 1998 р. N 17-09/1,
від 26 березня 1998 р. N 19-09/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
02.00.03 – органічна хімія
Група спеціальностей – 02 – хімічні науки

I. Формула спеціальності:

Органічна хімія – галузь науки, яка займається розробленням методів синтезу та вивченням будови, властивостей, реакційної здатності органічних сполук різних класів. Основною метою фундаментальних досліджень у галузі органічної хімії є встановлення залежності властивостей органічних сполук від їх будови, вивчення фізичних і хімічних властивостей органічних
сполук, зокрема практично цінних властивостей, з метою використання цих сполук у різних галузях господарства, вивчення нових типів і механізмів органічних реакцій, розвиток методів синтетичної органічної хімії.

II. Основні напрямки досліджень:

Розроблення методів синтезу органічних сполук різних класів.
Розроблення теоретичних та експериментальних методів дослідження будови і властивостей органічних сполук.
Вивчення будови, фізичних та хімічних властивостей органічних сполук.
Вивчення нових типів і механізмів органічних реакцій.
Хімія аліфатичних, аліциклічних, ароматичних, гетероциклічних, азотовмісних, сірковмісних та інших органічних сполук.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: хімічні науки.

Паспорт спеціальності 02.00.06

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановами президії ВАК України
від 29 січня 1998 р. N 17-09/1,
від 26 березня 1998 р. N 19-09/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
Група спеціальностей – 02 – хімічні науки

I. Формула спеціальності:

Хімія високомолекулярних сполук – галузь науки, яка вивчає хімічні та фізико-хімічні властивості, методи та закономірності реакцій синтезу і перетворень високомолекулярних сполук, а також вихідних реагентів (мономерів, олігомерів), які застосовуються для їх одержання. Вивчає кінетику, каталіз, механізм реакції полімеризації, поліконденсації, поліприєднання, полімераналогічних перетворень, деструкції і зшивання полімерів, процесів їх стабілізації та інших хімічних перетворень. Встановлює взаємозв’язок між хімічною будовою та умовами синтезу із структурою та властивостями високомолекулярних сполук. Досліджує, у зв’язку із хімічною будовою, фізичні перетворення у полімерах і їх розчинах, а також структуру, фізичні, фізико-механічні властивості полімерів, поверхневі, міжфазні й інші явища, що відбуваються у полімерних системах і композитах.

II. Основні напрямки досліджень:

Синтез мономерів, нових ініціюючих та каталітичних систем, олігомерів для одержання на їх основі лінійних, розгалужених і сітчастих полімерів.
Вивчення реакцій полімеризації, поліконденсації, поліприєднання, полігетероциклізації механізму і кінетики цих реакцій, впливу будови вихідних реагентів та умов синтезу на закономірності реакцій і властивості полімерів.
Вивчення механізмів реакцій синтезу та хімічних перетворень у високомолекулярних сполуках під дією УФ, лазерного, радіаційного та іншого опромінювання, встановлення взаємозв’язків між механізмом реакцій і властивостями.
Дослідження хімічних перетворень у полімерах і полімерних системах, їх механізму та закономірностей.
Вивчення процесів термічної, термоокислювальної, світлової, механічної та біологічної деструкції і стабілізації полімерів; створення нових стабілізаторів, вивчення їх дії.
Вивчення закономірностей синтезу блок-кополімерів, прищеплених і сітчастих полімерів, взаємопроникних полімерних сіток, механізму їх формування, встановлення взаємозв’язку їх властивостей із структурою.
Вивчення структури і фізико-хімічних властивостей полімерів, їх розчинів та гетерогенних полімерних систем.
Дослідження поверхневих і міжфазних явищ у багатокомпонентних полімерних системах, їх структури та властивостей.
Вивчення фізичних процесів у полімерах і полімерних системах у зв’язку із їх складом та хімічною будовою полімерної матриці.
Хімічні та фізико-хімічні основи формування композиційних та мембранних полімерних
матеріалів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: хімічні науки.