Меню Закрити

НДЛ-24. Науково-дослідна лабораторія процесів та апаратів хімічних виробництв

Виконавець: Кафедра хімічної інженерії

Львів, пл. Св. Юра 9, 9-й навчальний корпус, кім. 108
+38 (032) 258-26-57
khi.dept@lpnu.ua
ce.org.ua
facebook.com/lpce.lviv

Напрями науково-дослідних робіт

 • сушіння твердих матеріалів;
 • фільтраційне сушіння пористих та дисперсних матеріалів;
 • розпилювальне сушіння розчинів, суспензій і паст;
 • очищення газових викидів від пилу та розділення неодноріднх газових систем;
 • оброблення дисперсних матеріалів в закручених потоках (сушіння, відпал, хімічна обробка);
 • оптимізація витрат тепла в промислових процесах;
 • оптимізація гідродинаміки та тепломасообміну в технологічних установках.

Науково-технічні послуги

 • науково-технічні консультації під час розроблення та оптимізації технологічних ліній, нового обладнання, технічних установок або їхніх окремих вузлів в області хімічної інженерії;
 • інженерні розрахунки та проектування хімічного обладнання, розроблення технічного завдання та робочої конструкторської документації в хімічній технології;
 • проведення експериментальних досліджень, комп’ютерного моделювання та відтворення реальних умов роботи обладнання;
 • техніко-економічне оцінювання ефективності прийнятих технічних рішень.

Перелік виконаних робіт

 1. Розроблення технології фільтраційного сушіння пористих та дисперсних матеріалів у стаціонарному шарі, методику розрахунку сушильного обладнання та принципові схеми дослідно-промислових установок.
 2. Розроблення нової конструкції та дослідження роботи прямотечійного циклону напівпромислового типу.
 3. Дослідження процесу гравітаційного збагачення крейдовмісної сировини та аналізування можливих способів одержання крейди та інших продуктів Луківського родовища ТзОВ «Пан Крейд» (Нововолинськ).
 4. Вивчення можливості перероблення тонкодисперсних відходів вапняку методами швидкісної термообробки з метою випуску високоякісного порошкового вапна (Пустомитівський вапняний завод).
 5. Розроблення конструкції розпилювальної сушарки для сушіння водної полімерної дисперсії на основі поліметилметакрилат-полістиролу (ТзОВ «Поліком», смт Брошнів).

Основні партнери

 1. Відділ нестаціонарного тепломасообміну Інституту технічної теплофізики НАН України (Київ).
 2. Кафедра інтегрованих технологій, процесів та апаратів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (Харків).
 3. Кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Сумського державного університету (Суми).
 4. Інститут синтезу нових хімічних сполук (Пулави, Польща).
 5. Кафедра біопроцесної і біомедичної інженерії, Вроцлавської політехніки (Вроцлав, Польща).
 6. Кафедра процесної та хімічної інженерії, Жешувської політехніки (Жешув, Польща).
 7. “Інтерсед-Україна” – офіційний представник Solid Works Corp. в Україні.
 8. “CADFEM Ukraine” – офіційний представник Ansys Inc. в Україні.