Меню Закрити

Додатковий набір в магістратуру

З 21.09.2022 р. по 26.09.2022 р. в ІХХТ оголошується додатковий набір на вільні місця ліцензованого обсягу на навчання за освітніми програмами підготовки «магістр» денної та заочної форми навчання!

Оголошується додатковий набір в магістратуру на вільні місця ліцензованого обсягу на навчання денної та заочної форми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, магістра, спеціаліста із наступних спеціальностей:

161 Хімічні технології та інженерія (освітньо-наукова програма)

161 Хімічні технології та інженерія (освітньо-професійна програма)

 • ОПП Комп’ютерна хімічна інженерія
 • ОПП Процеси і обладнання хімічних виробництв
 • ОПП Технічна електрохімія
 • ОПП Хімічні технології високомолекулярних сполук
 • ОПП Хімічні технології неорганічних речовин і водоочищення
 • ОПП Хімічні технології органічних речовин
 • ОПП Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів
 • ОПП Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
 • ОПП Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 • ОПП Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

162 Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова програма)

 • ОПП Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

 • ОПП Технології продуктів бродіння і виноробства

226 Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)

 • ОПП Фармація, промислова фармація

Запрошуємо на навчання до Інституту хімії та хімічних технологій Львівської політехніки!