Меню Закрити

Звернення науково-дослідної мережі Łukasiewicz (Польща) до науково-педагогічних працівників

До уваги науково-педагогічного колективу – звернення науково-дослідної мережі Łukasiewicz (Польща):

Дорогі Сусіди! Українці!
Думками і серцями – ми з Вами. Всі ми є вашими боржниками, адже своєю боротьбою Ви
заступаєтесь також за нас.
Самовідданими подвигами Ви на наших очах записуєте сторінки історії. Водночас, повсякденне
життя пливе своєю колією – діти ж повинні вчитися, а дорослі утримувати й піклуватися про свої
сім’ї. Ми знаємо, що війна – аж ніяк не єдина Ваша турбота.
Якщо Ви вже приїхали до Польщі або якщо прибудете найближчим часом і хотіли б з нами
працювати – напишіть нам уже сьогодні. Лукасевич – це мультидисциплінарна дослідна мережа,
розміщена у 12 містах держави. У нас працює прибл. 7000 співробітників, у тому й українці.
Займаємося науково-дослідними та дослідно конструкторськими роботами у багатьох галузях –
від логістики й складування, авіаційних технологій, цифризації та мікроелектроніки, будівництва
та енергетики по транспорт і бiотехнологію.
Ми відкриті не лише для науковців та інженерів, але й для осіб із досвідом у виробництві чи в
адміністративно-управлінській сфері.
Чекаємо на Ваш відгук. Будь ласка, передайте цю інформацію також іншим особам, які могли б
бути зацікавленими співпрацею з нами.
Ми докладемо усіх зусиль заради того, щоб мали Ви добрий старт – також щодо допомоги із
підшуканням помешкання та щодо навчання дітей. У нас є теж юристи готові допомогти Вам у
формальних процедурах.
Слава Україні!

Колектив Лукасевича

Контакт з нами:
е-адреса: ukraina@lukasiewicz.gov.pl
Більше відомостей знайдете на сайті:
https://lukasiewicz.gov.pl/en/job-offers-for-ukrainians-in-poland/

*******

Drodzy Sąsiedzi! Ukraińcy!
Nasze serca i umysły od wielu dni są z Wami. Już dziś jesteśmy wszyscy Waszymi dłużnikami, bo
walczycie również za nas.
Podczas, gdy zapisujecie się na kartach historii, codzienne życie biegnie swoim torem – dzieci
potrzebują się uczyć, a dorośli utrzymywać swoje rodziny. Wiemy, że wojna to teraz nie jedyne
Wasze zmartwienie.
Jeśli przyjechaliście do Polski lub przyjedziecie w najbliższym czasie i chcielibyście z nami pracować –
napiszcie do nas już dziś. Łukasiewicz to multidyscyplinarna sieć badawcza, posiadająca lokalizacje w
12 miastach kraju. Zatrudniamy ok. 7000 pracowników, w tym również Ukraińców. Zajmujemy się
pracami B+R w wielu obszarach – od logistyki i magazynowania, technologii lotniczych, cyfryzacji i
mikroelektroniki, przez materiałoznawstwo, budownictwo i energetykę, po transport i
biotechnologię.
Jesteśmy otwarci nie tylko na naukowców i inżynierów, ale również pracowników z doświadczeniem
w produkcji czy w pionach wsparcia.
Czekamy na Wasz sygnał. Przekażcie tę wiadomość również innym osobom, które mogą być
zainteresowane pracą z nami.
Dołożymy wszelkich starań, żeby umożliwić Wam dobry start – również w zakresie pomocy ze
znalezieniem mieszkania czy edukacji dla dzieci. Mamy również prawników gotowych wesprzeć Was
w procesach formalnych.
Slava Ukraini!
Zespół Łukasiewicza

Contact us:
mail: ukraina@lukasiewicz.gov.pl

For more information, visit:
https://lukasiewicz.gov.pl/en/job-offers-for-ukrainians-in-poland/

*******

Dear Neighbours, Ukrainians!
Our hearts and minds for a couple of days are with you. Today, we are your debtors, because you are
also fighting for us.
While you write on the pages of history, everyday life goes on a track – children need to learn and
adults need to support their families. We know that war is also not your only concern.
If you came to Poland or you will in the near future and you would like to work with us – write to us
today. Łukasiewicz is a multidisciplinary research network that is located in 12 polish cities. We
employ nearly 7000 workers including Ukrainians. We deal with R&D in many areas – from logistics
and warehousing, aviation technologies, digitization, and microelectronics, through materials
science, construction, and energy, to transport and biotechnology.
We are not only open for scientists and engineers but also for workers with experience in the field of
production and the support division.
We are waiting for your sign. Please pass this message to people that can be interested in working
with us.
We will do our best to give you a good start – also in the field of help with finding a flat or education
for children. We also have lawyers ready to support you in formal processes.
Slava Ukraini!
Team of Łukasiewicz

Contact us:
mail: ukraina@lukasiewicz.gov.pl

For more information, visit:
https://lukasiewicz.gov.pl/en/job-offers-for-ukrainians-in-poland/